Ürün Kabul Kontrol Talimatı Word

Örnek PDF Dokümanı (Türkçe): 

Ürün kabul kontrol talimatı, ürünlerin teslim alınması sırasında kalite kontrollerinin yapılması amacıyla hazırlanmıştır. Siz de ekli dosyada yer alan ürün kabul talimatıyla satın alma veya dışarıdan gelen ürün veya hizmetlerin hangi kriterlere göre kontrol edileceğini belirleyebilirsiniz.