Adl Belge Belgelendirme Danışmanlık ve Eğitim Firması
  • AdlBelge Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri
  • 0541 678 36 19 - 0216 390 22 32
  • info@adlbelge.com
ISO 9001 Belgesi 2015 Revizyonu  
ISO 22000 Belgesi 2018 Revizyonu  
ISO 27001 Belgesi 2017 Revizyonu  
ISO 45001 Belgesi 2018 Revizyonu  

Türk Standardları Enstitüsü Kırmızı Kabuklu Antep Fıstığı İçin Standart Belirledi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ‘Kırmızı Kabuklu Antep Fıstığı” standardını 24 Mart 2016 tarihinde yapılan Teknik Kurul toplantısında kabul etti.  Kırmızı kabuklu Antep fıstığı için TSE standardı "TS 13693" numarası ile yürürlüğe girdi.

Türkiye’nin üretim ve ihracatı açısından vazgeçilmez ürünlerinden olan ve Gaziantep ile özdeşleşen Antepfıstığı ile ilgili olarak daha önceden yayımlanmış “Antepfıstığı İç” ve “Antepfıstığı kabuklu” standartları mevcuttu. Ancak Kırmızı Kabuklu Antep fıstığına dair bir standart bulunmamaktaydı.

TSE Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı Ziraat Teknik Komitesi; bölge ekonomisi açısından hayati önem taşıyan bu ürünle ilgili Gaziantep Ticaret Borsası ve sektörden gelen talepler ve duyulan ihtiyaç çerçevesinde, ilgili standardı hazırlamak üzere sektör temsilcileri, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışma başlattı.

 TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe giren “TS 13693” numaralı standartta kırmızı kabuklu Antep fıstığında olması gereken özellikler şöyle sıralanıyor:

Antepfıstıkları meyve biçimlerine göre gruplara (Tombul ve sivri olmak üzere), kalite özelliklerine göre sınıflara (Ekstra, Sınıf I, Sınıf II), ekvatoral çaplarına göre de boylara (Çok iri, İri, Orta, Küçük olmak üzere) ayrılmakta olup ürünle ilgili Genel özellikler, Grup, Sınıf ve boy özellikleri ayrı ayrı verilmiştir. Meyve biçimlerine göre tombul grubuna giren antepfıstıkları, yuvarlak veya oval taneli iri boyutlu olmalıdır. İçleri kuru, sarı renkli, iri ve gösterişli olup, daha çok çerezlik olarak tüketilmektedir. Sivri grubuna giren antepfıstıkları ise, uzun taneli orta boyutlu olmalıdır. İçleri yağlı ve yumuşak olup renkleri açıktan koyuya kadar değişik tonlarda yeşil ve sarı renkte olup, daha çok endüstriyel (baklava, pasta, dondurma) amaçlı olmak üzere çerezlik olarak da tüketilmektedir.

Standart ürüne ait, boyut ve toleranslar, numune alma, muayene ve deneyler, değerlendirme, muayene ve deney raporu, ambalajlama, işaretleme, muhafaza ve taşıma konularını da detaylı olarak ele almaktadır.