Adl Belge Belgelendirme Danışmanlık ve Eğitim Firması
  • AdlBelge Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri
  • 0541 678 36 19 - 0216 390 22 32
  • info@adlbelge.com
ISO 9001 Belgesi 2015 Revizyonu  
ISO 22000 Belgesi 2018 Revizyonu  
ISO 27001 Belgesi 2017 Revizyonu  
ISO 45001 Belgesi 2018 Revizyonu  

TSE Nedir?

TSE ne demektir?

TSE açılımı “Türk Standartları Enstitüsü” demektir. Üretilen her ürün ve hizmet kalitesi için minimum kalite seviyesini ve bunu sağlamak için gereken en düşük şartları (alet, edavat, personel, işyeri) tanımlayan standartları üreten kurumdur.

Böylece aşırı derecede kalitesiz ürünlerin tüketiciyle buluşmasına engel olan çok faydalı bir kurumdur. En son bilinen 2500 üzerinde standarta sahip olan TSE bir kamu kuruluşudur. Türk Standardları Enstitüsü’nün Görevleri Nelerdir? Her türlü standardı hazırlamak ve geliştirmek. TSE bünyesinde veya hariçte hazırlanan standardları incelemek ve uygun olduğu takdirde Türk Standardları olarak kabul etmek.

Kabul edilen standardları yayımlamak ve ihtiyari olarak uygulanmalarını teşvik etmek, mecburi olarak yürürlüğe konmalarında fayda görülenleri ilgili bakanlığın onayına sunmak. Kamu sektörü ve özel sektörün talebi üzerine standardları veya projelerini hazırlamak ve görüş bildirmek. Standardlar konusunda her türlü bilimsel teknik incelemelerle araştırmalarda bulunmak, yabancı ülkelerdeki benzer çalışmaları takip etmek, uluslararası ve yabancı standard kurumları ile ilişkiler kurmak ve bunlarla işbirliği yapmak. Üniversiteler ve diğer bilimsel ve teknik kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak, standardizasyon konularında yayım yapmak, ulusal ve uluslararası standardlardan arşivler oluşturmak ve ilgililerin faydalanmalarına sunmak.

Standardlarla ilgili araştırma yapmak ve ihtiyari standardların uygulanmasını kontrol etmek için laboratuvarlar kurmak, kamu sektörü veya özel sektörün isteyeceği teknik çalışmaları yapmak ve rapor vermek. Yurtta standart işlerini yerleştirmek ve geliştirmek için elemanlar yetiştirmek ve bu amaçla kurslar açmak ve seminerler düzenlemek. –Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek çalışmalar yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek. Metroloji ve kalibrasyon ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve gerekli laboratuvarları kurmak. Türk Standardları Enstitüsü’nün bu görevlerinin öncelik esasına göre tanzimi Genel Kurul’ca kararlaştırılır ve ilgililere duyurulur.