Adl Belge Belgelendirme Danışmanlık ve Eğitim Firması
  • AdlBelge Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri
  • 0541 678 36 19 - 0216 390 22 32
  • info@adlbelge.com
SWOT Analizi Örneği
ISO 9001 Belgesi 2015 Revizyonu  
ISO 22000 Belgesi 2018 Revizyonu  
ISO 27001 Belgesi 2017 Revizyonu  
ISO 45001 Belgesi 2018 Revizyonu  

SWOT Analizi Örneği

Ek Dosyalar: 

SWOT Analiz örneğini açmak indirmek için tıklayın 2017 Güncel

SWOT Analizi Nedir?

SWOT analizi İngilizce "(Strengths = Güçlü), (Weaknesses = Zayıf), (Opportunities = Fırsatlar), (Threats = Zayıf Yönler)" kelimelerinin ilk harflerinin birleştirilmesiyle meydana getirilmiş popüler bir kontrol ve öngörü tablosudur.

Görünüşte basit olan bu tablo, önemli bir proje ve ticari girişimler öncesinde çoğu zaman ekip olarak hazırlanan, "Beyin Fırtınası" yapılarak elde edilen fikir ve verilerin tablo üzerine yazılmasıyla fark edilemeyen pek çok bilgi ve "Fırsatın" önceden görünür olmasına yardımcı olmaktadır.

Her yönüyle SWOT işletme ve bireyler için faydalı bilgiler sunmaktadır.

SWOT Analizinde Güçlü Yönler

SWOT analizi temelde 4 ana bölümden hazırlanmış bir formata sahiptir. Üst sol köşe "Güçlü Yönlerin" yazıldığı bölümdür. Bu bölümde, işletme veya fikrinizin hangi açılardan güçlü olduğunu, rakiplerinize göre farklılıkları ve size avantaj sağlayan tüm yönler eklenmelidir.

Güçlü yönler, swot analizinde iç etkenler arasında yer almaktadır.

SWOT Analizinde Zayıf Yönler

SWOT analizinde güçlü yönlerin yanında, "Zayıf Yönlerin" yazılacağı bir alan bulunmaktadır. Bu alana tarafsız ve gerçekçi bir bakış açısıyla olası ve mevcut tüm zayıf yönler yazılmalıdır. Burası önemlidir. Çünkü asıl fırsatlar buranında etkisiyle ortaya çıkacaktır. Durumun farkında olmak veya olmamak tüm başarı ve başarısızlıkların ince ayrıntı noktasıdır. Eksik yönlerin gerçekten farkında olan ve tüm yatırım ve geliştirme çalışmalarını bu yönde yapıp başarısız olan firma yoktur. Varsa mutlaka tarafsız ve etkin katılımla bir SWOT analizi yapılmadığı ortada demektir.

Zayıf yönlerde swot analizinde güçlü yönler gibi iç etkenleri hedef edinir. Zayıf yönlerinizin farkında olmak bir fırsattır ya da fırsatlar zinciri için atılması gereken zorunlu ilk adımdır.

SWOT Analizinde Fırsatlar

Önünüzde ne gibi fırsatların bulunduğu veya oluşabilecek muhtemel fırsatlar önceden burada belirtilmeli ve gerekli hazırlıklar bu yönde de yapılmalıdır.

Burada asıl soru "Farkında olmadığınız fırsatları nasıl fark edebileceğiniz" sorusudur.

Biliyor olduğunuz fırsatlar çoğu zaman ya çok azdır veya fırsat olmaktan çoktan çıkmıştır.

Bu amaçla yapacağınız SWOT analizlerinde ihtiyacınız olacak bilgiye ulaşmak için kendinize ve katılımcılara zaman tanımalısınız. SWOT analizini mümkünse saatlerle sınırlamayın. Daha geniş bir zamana yayarak sürekli düşünerek değerlendirin.

Hayal Safhası => Gerçekçilik aşamalarından emin olmadan uygulamaya geçmeyin.

Swot analizinde fırsatlar, gelecek ve gelişim vaad eden ancak henüz değerlendirilmemiş olguları ifade eder. Örneğin yurtdışı fuarlara katılmıyorsanız bu kuruluş için bir fırsattır. Eğer yurtdışı fuarlara zaten düzenli olarak katılıyorsanız bu bir güçlü yöndür.

SWOT Analizinde Tehditler

Olası tehditlere karşı hazırlıklı mısınız?

Firmanız, ürün veya hizmetleriniz ya da projeleriniz için birincil risklerin neler olduğunu biliyor musunuz?

Unutulmaması gereken çarpıcı nokta, farkında olduğunuz tehditlerin olası fırsat kaynakları olacağını unutmayın!..

Son olarak ISO 9001:2015 kalite yönetim sisteminde SWOT analizleri de etkin olarak kullanılabilmektedir.

Örnek bir SWOT analiz tablosu için bu yazının en üstünde yer alan "Ek Dosyalar" başlığına bakınız.

Swot analizinde tehditler, kuruluşu tehdit eden ancak henüz gerçekleşmemiş konuları izah eder. Örneğin işinizi doğrudan ve olumsuz etkileme ihtimali bulunan bir yasanın çıkma olasılığı bir tehdittir. Ancak bu tehdit hiç gerçekleşmeyedebilir.

ISO 9001:2015 SWOT analizi örneği