Örnek Satın Alma Prosedürü Türkçe Pdf Word

Satın Alma Prosedürünün amacı örnek olarak firmanın üretimde kullandığı her türlü malzeme, ekipmanlar ve diğer ürün / hizmetlerin uygun tedarikçilerinden satın alınmasını güvence altına almak ve satın alma işleminin  şirket ve müşteri lehinde gerçekleşmesini sağlamaktır.

Tüm üretim satın alma ile başladığından ham madde temini aşamasına ait kalite yönetim sistemi dokümanlarının ilki olan satın alma prosedürü, tedarikçi değerlendirme talimatı, tedarikçi değerlendirme formu ve onaylı tedarikçi listesi olabilecek en iyi biçimde düzenlenmelidir. Kaliteli bir üretim ya da hizmetin ilk adımı kaliteli satın alma prosedürünün firmada geliştirilmiş ve uygulanıyor olmasıdır.