ISO 9001 Dokümanları

  ISO 9001:2015 Prosedürleri

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategoriİndir
1 KYS Kuruluşun Bağlamı Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Prosedürleri   indir
2 KYS Liderlik Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Prosedürleri   indir
3 KYS Risk Fırsat Analiz Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Prosedürleri   indir
4 KYS Kalite Hedefleri ve Planlama Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Prosedürleri   indir
5 KYS Değişiklik Yönetim Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Prosedürleri   indir
6 KYS İnsan Kaynakları Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Prosedürleri   indir
7 KYS Kalibrasyon Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Prosedürleri   indir
8 KYS Kaynak Yönetim Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Prosedürleri   indir
9 KYS Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Prosedürleri   indir
10 KYS Doküman Yönetim ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Prosedürleri   indir
11 KYS Bakım Onarım Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Prosedürleri   indir
12 KYS Üretim Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Prosedürleri   indir
13 KYS Satın Alma Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Prosedürleri   indir
14 KYS Uygun Olmayan Ürün Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Prosedürleri   indir
15 KYS Müşteri ve Tedarikçi Mülkünün Korunması Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Prosedürleri   indir
16 KYS Performans Değerlendirme ve Ölçüm Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Prosedürleri   indir
17 KYS İÇ Tetkik Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Prosedürleri   indir
18 KYS YGG Yönetim Gözden Geçirme Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Prosedürleri   indir
19 KYS Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Prosedürleri   indir
20 KYS İletişim Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Prosedürleri   indir
21 KYS Tasarım ve Geliştirme Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Prosedürleri   indir
22 KYS Tanımlama ve İzlenebilirlik Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Prosedürleri   indir
23 KYS ISO 9001:2015 Müşteri İlişkileri Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Prosedürleri   indir

  ISO 9001:2015 Talimatları

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori İndir
24 KYS Bağlam Risk ve Fırsat Değerlendirme Talimatı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Talimatları   indir
25 KYS Personel İşe Alma Talimatı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Talimatları   indir
26 KYS Depolama Talimatı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Talimatları   indir
27 KYS Kalibrasyon Talimatı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Talimatları   indir
28 KYS Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Talimatı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Talimatları   indir
29 KYS İşe Alma Talimatı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Talimatları   indir
30 KYS Ambalajlama Kontrol ve Sevkiyat Talimatı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Talimatları   indir
31 KYS İşten Ayrılma ve İşten Çıkarma Talimatı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Talimatları   indir
32 KYS Eğitim Faaliyetleri Talimatı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Talimatları   indir
33 KYS Bilgisayar Kullanım Talimatı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Talimatları   indir
34 KYS Fotokopi Makinesi Kullanım Talimatı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Talimatları   indir
35 KYS Yazıcı Kullanım Talimatı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Talimatları   indir

  ISO 9001:2015 Planları

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori İndir
36 KYS Bağlam Risk Fırsat Etki Değerlendirme Planı - Boş Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Planları   indir
37 KYS Bağlam Risk Fırsat Etki Değerlendirme Planı - İhracaat Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Planları   indir
38 KYS Bağlam Risk Fırsat Etki Değerlendirme Planı - Üretim Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Planları   indir
39 KYS Bağlam Risk Fırsat Etki Değerlendirme Planı - Genel Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Planları   indir
40 KYS Risk Fırsat Analiz Toplantı Planı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Planları   indir
41 KYS Değişiklik İzleme ve Entegrasyon Planı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Planları   indir
42 KYS Doküman İmha Planı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Planları   indir
43 KYS Doküman Revizyon Planı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Planları   indir
44 KYS Bakım Onarım Planı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Planları   indir
45 KYS Onaylı Satın Alma Planı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Planları   indir
46 KYS Onaysız Satın Alma Planı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Planları   indir
47 KYS İÇ Tetkik Planı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Planları   indir
48 KYS İÇ ve DIŞ İletişim Planı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Planları   indir
49 KYS Eğitim Planı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Planları   indir

  ISO 9001:2015 Listeleri

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori İndir
50 KYS Risk Fırsat Analiz Ekibi Listesi Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Listeleri   indir
51 KYS Değişiklik Onay Listesi Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Listeleri   indir
52 KYS Proses Kaynak Listeleri Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Listeleri   indir
53 KYS Dış Kaynaklı Doküman Listesi Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Listeleri   indir
54 KYS Doküman Listeleri Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Listeleri   indir
55 KYS Revizyon Takip Listesi Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Listeleri   indir
56 KYS Onaylı Tedarikçi Listesi Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Listeleri   indir
57 KYS İnsan Kaynakları İÇ Tetkik Soru Listesi Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Listeleri   indir
58 KYS Kalite Kontrol İÇ Tetkik Soru Listesi Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Listeleri   indir
59 KYS Pazarlama & Satış İÇ Tetkik Soru Listesi Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Listeleri   indir
60 KYS Satın Alma İÇ Tetkik Soru Listesi Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Listeleri   indir
61 KYS Üretim İÇ Tetkik Soru Listesi Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Listeleri   indir
62 KYS Üst Yönetim İÇ Tetkik Soru Listesi Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Listeleri   indir
63 KYS Yönetim Temsilcisi İÇ Tetkik Soru Listesi Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Listeleri   indir
64 KYS ISO 9001:2015 İÇ Tetkik Soru Listesi Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Listeleri   indir

  ISO 9001:2015 Görev Tanımları

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori İndir
65 KYS Depo ve Sevk Görevlisi Görev Tanımı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Görev Tanımları   indir
66 KYS Genel Müdür Görev Tanımı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Görev Tanımları   indir
67 KYS Risk Fırsat Ekibi Görev Tanımı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Görev Tanımları   indir
68 KYS Kalite Yönetim Temsilcisi Görev Tanımı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Görev Tanımları   indir
69 KYS Kalite Yönetim Sorumlusu Görev Tanımı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Görev Tanımları   indir
70 KYS Muhasebe Sorumlusu Görev Tanımı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Görev Tanımları   indir
71 KYS Operasyon Lideri Görev Tanımı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Görev Tanımları   indir
72 KYS Satın Alma Sorumlusu Görev Tanımı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Görev Tanımları   indir
73 KYS Ustabaşı Görev Tanımı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Görev Tanımları   indir

  ISO 9001:2015 Akış Şemaları

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori İndir
74 KYS Risk ve Fırsat Akış Şeması Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Şemaları   indir
75 KYS Eğitim Proses Akış Şeması Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Şemaları   indir
76 KYS İnsan Kaynakları Akış Şeması Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Şemaları   indir
77 KYS Satın Alma Akış Şeması Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Şemaları   indir
78 KYS Tedarikçi Değerlendirme Akış Şeması Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Şemaları   indir
79 KYS Proses Etkileşim Şeması Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Şemaları   indir
80 KYS Satın Alma Süreci Akış Şeması Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Şemaları   indir
81 KYS Tasarım Geliştirme Süreç Akış Şeması Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Şemaları   indir
82 KYS Tasarım ve Geliştirme Süreç Akış Şeması Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Şemaları   indir
83 KYS Eğitim Süreci Akış Şeması Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Şemaları   indir
84 KYS Öneri İyileştirme Süreci Akış Şeması Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Şemaları   indir
85 KYS Eğitim Planlama Süreci Akış Şeması Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Şemaları   indir
86 KYS Organizasyon Şeması Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Şemaları   indir
87 KYS Proses Etkileşim Şeması - 2 Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Şemaları   indir
88 KYS Satış Süreci Akış Şeması-2 Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Şemaları   indir

  ISO 9001:2015 Formları

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori İndir
89 KYS İç ve Dış Bağlam Analiz Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
90 KYS İhtiyaç ve Beklenti Analiz Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
91 KYS Risk Fırsat Analiz Toplantı Karar Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
92 KYS SWOT Analiz Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
93 KYS Kalite Hedefleri ve Planlama Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
94 KYS Değişiklik Talep Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
95 KYS Personel Bilgi Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
96 KYS Personel Bilgilendirme Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
97 KYS Personel Memnuniyet Anket Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
98 KYS Personel Öneri Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
99 KYS Kaynak Talep Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
100 KYS Doküman İmha Tutanak Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
101 KYS Doküman Teslim Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
102 KYS Revizyon Talep Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
103 KYS Bakım Onarım Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
104 KYS Bakım Onarım Talep Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
105 KYS Satın Alma Talep Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
106 KYS Tedarikçi Bilgi ve Değerlendirme Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
107 KYS Uygunsuzluk Bildirim Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
108 KYS Hasar Kayıp Rapor Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
109 KYS Müşteri Bilgilendirme Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
110 KYS Performans Kriterleri İzleme Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
111 KYS İÇ Tetkik Rapor Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
112 KYS YGG Toplantı Duyuru Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
113 KYS YGG Toplantı Karar Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
114 KYS DİF - Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
115 KYS İyileştirme Öneri Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
116 KYS Oryantasyon Eğitim Kayıt Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
117 KYS Oryantasyon Eğitim Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
118 KYS Müşteri Şikayet Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
119 KYS İş Başvuru Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
120 KYS İÇ ve DIŞ İletişim Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
121 KYS Eğitim Etkinlik Değerlendirme Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
122 KYS Eğitim Katılım Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
123 KYS SWOT Analiz Formu - 2 Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
124 KYS Performans Değerlendirme Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
125 KYS Tasarım Planlama ve Doğrulama Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
126 KYS Tasarım ve Tasarım Değişiklik Talep Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir
127 KYS ISO 9001:2015 Üretim İş Emri Formu Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Formları   indir

  ISO 9001:2015 Diğer Dokümanları

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori İndir
128 KYS ISO 9001:2015 Kalite Politikası Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Diğer Dokümanlar   indir
129 KYS Liderlik Taahhüdü Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Diğer Dokümanlar   indir
130 KYS İletişim Matrisi Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Diğer Dokümanlar   indir
131 KYS Doküman Yönetimi Süreç Haritası Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Diğer Dokümanlar   indir
132 KYS İÇ Tetkik Standard Matrisi Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Diğer Dokümanlar   indir
133 KYS ISO 9001:2015 Kalite El Kitabı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Diğer Dokümanlar   indir
134 KYS Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Diğer Dokümanlar   indir
135 KYS PROSES Bilgi Kartı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Diğer Dokümanlar   indir
136 KYS ISO 9001:2015 Doküman Uygulama Matrisi Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Diğer Dokümanlar   indir
137 KYS Pazarlama ve Satış Proses Bilgi Kartı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Diğer Dokümanlar   indir
138 KYS Ürün ve Hizmet Gerçekleştirme Proses Bilgi Kartı Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Diğer Dokümanlar   indir
139 KYS ISO 9001:2015 Örnek PUKO Döngüsü Excel Formatında Tek Dokümanlar ISO 9001:2015 - Diğer Dokümanlar   indir

  ISO 9001:2015 Prosesleri

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori İndir
140 KYS Kuruluşun Bağlamı Prosesi Proses Dokümanları ISO 9001:2015 - Prosesleri   indir
141 KYS Liderlik Prosesi Proses Dokümanları ISO 9001:2015 - Prosesleri   indir
142 KYS Risk ve Fırsat Prosesi Proses Dokümanları ISO 9001:2015 - Prosesleri   indir
143 KYS Kalite Hedefleri ve Planlama Prosesi Prosesler Dokümanları ISO 9001:2015 - Prosesleri   indir
144 KYS Değişiklik Yönetim Prosesi Prosesler Dokümanları ISO 9001:2015 - Prosesleri   indir
145 KYS İnsan kaynakları Prosesi Prosesler Dokümanları ISO 9001:2015 - Prosesleri   indir
146 KYS İzleme ve Ölçme Kaynakları Prosesi Prosesler Dokümanları ISO 9001:2015 - Prosesleri   indir
147 KYS Dokümante Edilmiş Bilgi Prosesi Prosesler Dokümanları ISO 9001:2015 - Prosesleri   indir
148 KYS Satın Alma Prosesi Prosesler Dokümanları ISO 9001:2015 - Prosesleri   indir
149 KYS İÇ Tetkik Prosesi Prosesler Dokümanları ISO 9001:2015 - Prosesleri   indir
150 KYS YGG Prosesi Prosesler Dokümanları ISO 9001:2015 - Prosesleri   indir
151 KYS Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Prosesi Prosesler Dokümanları ISO 9001:2015 - Prosesleri   indir
152 KYS İÇ ve DIŞ İletişim Prosesi Proses Dokümanları ISO 9001:2015 - Prosesleri   indir
153 KYS Tasarım ve Geliştirme Prosesi Proses Dokümanları ISO 9001:2015 - Prosesleri   indir