ISO 27001 Dokümanları

  ISO 27001:2017 Prosedürleri

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori İndir
1 BGYS Kuruluşun Bağlamı Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Prosedürleri   indir
2 BGYS Liderlik Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Prosedürleri   indir
3 BGYS Risk Fırsat Analiz Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Prosedürleri   indir
4 BGYS Varlık Belirleme ve Risk Yönetim Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Prosedürleri   indir
5 BGYS Hedefleri ve Planlama Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Prosedürleri   indir
6 BGYS Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Prosedürleri   indir
7 BGYS Doküman Yönetim ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Prosedürleri   indir
8 BGYS İletişim Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Prosedürleri   indir
9 BGYS Eğitim Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Prosedürleri   indir
10 BGYS İnsan Kaynakları Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Prosedürleri   indir
11 BGYS Cihaz Kontrol Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Prosedürleri   indir
12 BGYS Disiplin Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Prosedürleri   indir
13 BGYS Olay İhlal Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Prosedürleri   indir
14 BGYS Satın Alma Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Prosedürleri   indir
15 BGYS Süreklilik ve Acil Durum Yönetim Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Prosedürleri   indir
16 BGYS Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Prosedürleri   indir
17 BGYS Performans Değerlendirme ve Ölçüm Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Prosedürleri   indir
18 BGYS İç Tetkik Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Prosedürleri   indir
19 BGYS YGG Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Prosedürleri   indir
20 BGYS Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Prosedürleri   indir

  ISO 27001:2017 Talimatları

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori İndir
21 BGYS Baglam Risk ve Fırsat Değerlendirme Talimatı Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Talimatları   indir
22 BGYS Kuruluş Kültürü Talimatı Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Talimatları   indir
23 BGYS Personel Çalışma Talimatı Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Talimatları   indir
24 BGYS Yükleme ve Kurulum Talimatı Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Talimatları   indir

  ISO 27001:2017 Politikaları

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori İndir
25 BGYS Ağ Erişim Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir
26 BGYS Antivirüs Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir
27 BGYS Bilgi Alışverişi Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir
28 BGYS Bilgi Koruma Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir
29 BGYS E-Posta Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir
30 BGYS Erişim Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir
31 BGYS Fiziksel Güvenlik Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir
32 BGYS Güvenlik Farkındalığı Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir
33 BGYS İnternet Erişim Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir
34 BGYS İnternet Kullanım Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir
35 BGYS Kablosuz İletişim Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir
36 BGYS Kabul Edilebilir Kullanım Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir
37 BGYS Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir
38 BGYS Kriptografik Kontroller Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir
39 BGYS Kullanıcı Hesabı Yönetimi Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir
40 BGYS Laptop Kullanım Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir
41 BGYS Parola Koruma Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir
42 BGYS Personel Güvenlik Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir
43 BGYS Siber Saldırı Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir
44 BGYS Sunucu Güvenliği Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir
45 BGYS Şifre Güvenliği Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir
46 BGYS Taşınabilir Cihaz İmha Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir
47 BGYS Taşınabilir Cihaz Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir
48 BGYS Techizat Elden Çıkarma Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir
49 BGYS Temiz Masa Temiz Ekran Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir
50 BGYS Test Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir
51 BGYS Uzaktan Erişim Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir
52 BGYS Üçüncü Taraf Güvenlik Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir
53 BGYS VPN Güvenliği Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir
54 BGYS Yazılım Geliştirme Güvenliği Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir
55 BGYS Yedekleme Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir
56 BGYS Ziyaretçi Kabul Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Politikaları   indir

  ISO 27001:2017 Planları

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori İndir
57 BGYS Baglam Risk Fırsat Etki Degerlendirme Planı - BOŞ Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Planları   indir
58 BGYS Baglam Risk Fırsat Etki Degerlendirme Planı Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Planları   indir
59 BGYS Risk Fırsat Analiz Toplantı Planı Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Planları   indir
60 BGYS Doküman İmha Planı Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Planları   indir
61 BGYS Doküman Revizyon Planı Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Planları   indir
62 BGYS İÇ ve DIŞ İletişim Planı Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Planları   indir
63 BGYS Eğitim Planı Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Planları   indir
64 BGYS Acil Durum Genel Koruma Planı Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Planları   indir
65 BGYS Bakım Planı Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Planları   indir
66 BGYS İş Sürekliliği Planı Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Planları   indir
67 BGYS Tedarikçi Denetleme Planı Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Planları   indir
68 BGYS İç Tetkik Planı Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Planları   indir

  ISO 27001:2017 Listeleri

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori İndir
69 BGYS Risk Fırsat Analiz Ekibi Listesi Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Listeleri   indir
70 BGYS Varlık Envanteri ve Risk Değerlendirme Listeleri Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Listeleri   indir
71 BGYS Dış Kaynaklı Doküman Listesi Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Listeleri   indir
72 BGYS Doküman Listeleri Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Listeleri   indir
73 BGYS Revizyon Takip Listesi Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Listeleri   indir
74 BGYS Personel Listesi Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Listeleri   indir
75 BGYS Etkinlik Kontrol Listesi Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Listeleri   indir
76 BGYS Onaylı Tedarikçi Listesi Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Listeleri   indir
77 BGYS ISO 27001-2017 EK-A Tetkik Soru Listesi Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Listeleri   indir
78 BGYS ISO 27001-2017 İç Tetkik Soru Listesi Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Listeleri   indir
79 BGYS ISO 27001:2017 İç Tetkik Soru Listesi - 2 Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Listeleri   indir
80 BGYS Envanter Kayıt Listesi Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Listeleri   indir

  ISO 27001:2017 Görev Tanımları

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori İndir
81 BGYS Genel Müdür Görev Tanımı Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Görev Tanımları   indir
82 BGYS Temsilcisi Görev Tanımı Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Görev Tanımları   indir
83 BGYS Yazılım Mühendisi Görev Tanımı Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Görev Tanımları   indir

  ISO 27001:2017 Akış Şemaları

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori İndir
84 BGYS Süreç Etkileşim Şeması Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Şemaları   indir
85 BGYS Organizasyon Şeması Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Şemaları   indir
86 BGYS Risk Fırsat Analizi Akış Şeması Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Şemaları   indir
87 BGYS Eğitim Akış Şeması Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Şemaları   indir
88 BGYS İnsan Kaynakları Akış Şeması Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Şemaları   indir
89 BGYS İç Tetkik Akış Şeması Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Şemaları   indir
90 BGYS YGG Akış Şeması Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Şemaları   indir

  ISO 27001:2017 Formları

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori İndir
91 BGYS DIŞ Bağlam SWOT Analiz Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
92 BGYS İÇ Bağlam SWOT Analiz Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
93 BGYS İhtiyaç ve Beklenti Analiz Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
94 BGYS Risk Fırsat Analiz Toplantı Karar Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
95 BGYS SWOT Analiz Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
96 BGYS Hedefleri ve Planlama Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
97 BGYS Doküman Dağıtım Teslim Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
98 BGYS Revizyon Talep Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
99 BGYS İÇ ve DIŞ İletişim Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
100 BGYS Eğitim Değerlendirme Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
101 BGYS Eğitim Katılım Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
102 BGYS Eğitim Talep Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
103 BGYS İlişik Kesme Bildirim Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
104 BGYS İlişik Kesme Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
105 BGYS İş Başvuru Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
106 BGYS Oryantasyon Eğitim Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
107 BGYS Oryantasyon Eğitim Kayıt Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
108 BGYS Personel Bilgi Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
109 BGYS Personel Bilgilendirme Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
110 BGYS Personel Görev Değişikliği Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
111 BGYS Personel Memnuniyet Anket Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
112 BGYS Personel Öneri Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
113 BGYS Toplam Eğitim Puanlama Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
114 BGYS Zimmet Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
115 BGYS Bakım Onarım Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
116 BGYS Cihaz Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
117 BGYS Cihaz Kontrol Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
118 BGYS Medya Cihaz İmha Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
119 BGYS Olay İhlal Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
120 BGYS Olay İhlal Takip Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
121 BGYS Sistem Odası Takip Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
122 BGYS Tatbikat Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
123 BGYS Tedarikçi Bilgi ve Değerlendirme Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
124 BGYS UPS Odası Takip Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
125 BGYS Yedekleme Kayıt Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
126 BGYS Performans Değerlendirme Formu (2) Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
127 BGYS İç Tetkik Rapor Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
128 BGYS YGG Toplantı Duyuru Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
129 BGYS YGG Toplantı Karar Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
130 BGYS Düzeltici İyileştirici Faaliyet Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir
131 BGYS İyileştirme Öneri Formu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Formları   indir

  ISO 27001:2017 Diğer Dokümanları

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori İndir
132 BGYS Uygulanabilirlik Bildirgesi Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Diğer Dokümanlar   indir
133 BGYS Atama Yazısı Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Diğer Dokümanlar   indir
134 BGYS Liderlik Taahhüdü Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Diğer Dokümanlar   indir
135 BGYS Politikası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Diğer Dokümanlar   indir
136 BGYS El Kitabı Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Diğer Dokümanlar   indir
137 BGYS Artık Risk Onay Belgesi Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Diğer Dokümanlar   indir
138 BGYS Örnek Hedefler Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Diğer Dokümanlar   indir
139 BGYS Doküman İmha Tutanağı Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Diğer Dokümanlar   indir
140 BGYS Doküman Yönetimi Süreç Haritası Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Diğer Dokümanlar   indir
141 BGYS Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Diğer Dokümanlar   indir
142 BGYS Gizlilik Sözleşmesi Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Diğer Dokümanlar   indir
143 BGYS Erişim Matrisi Uygulama Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Diğer Dokümanlar   indir
144 BGYS Fiziksel Erişim Matrisi Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Diğer Dokümanlar   indir
145 BGYS Politikası (2) Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Diğer Dokümanlar   indir
146 BGYS Performans Kriterleri ve İzleme Tablosu Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Diğer Dokümanlar   indir
147 BGYS EK-A Uygulanabilirlik Bildirgesi Tek Dokümanlar ISO 27001:2017 - Diğer Dokümanlar   indir

  ISO 27001:2017 Prosesleri

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori İndir
148 BGYS Kuruluşun Bağlamı Prosesi Proses Dokümanları ISO 27001:2017 - Prosesleri   indir
149 BGYS Liderlik Prosesi Proses Dokümanları ISO 27001:2017 - Prosesleri   indir
150 BGYS Dokümante Edilmiş Bilgi Proses Dokümanları ISO 27001:2017 - Prosesleri   indir
151 BGYS Hedefleri ve Planlama Proses Dokümanları ISO 27001:2017 - Prosesleri   indir
152 BGYS İç Tetkik Proses Dokümanları ISO 27001:2017 - Prosesleri   indir
153 BGYS İletişim Proses Dokümanları ISO 27001:2017 - Prosesleri   indir
154 BGYS İnsan Kaynakları Proses Dokümanları ISO 27001:2017 - Prosesleri   indir
155 BGYS İşletim Proses Dokümanları ISO 27001:2017 - Prosesleri   indir
156 BGYS Performans Değerlendirme Proses Dokümanları ISO 27001:2017 - Prosesleri   indir
157 BGYS Risk ve Fırsat Planlama Proses Dokümanları ISO 27001:2017 - Prosesleri   indir
158 BGYS YGG Proses Dokümanları ISO 27001:2017 - Prosesleri   indir
159 BGYS Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Proses Dokümanları ISO 27001:2017 - Prosesleri   indir