ISO 22000 Dokümanları

  ISO 22000:2018 Prosedürleri

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategoriİndir
1 GGYS Kuruluşun Bağlamı Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Prosedürleri   indir
2 GGYS Liderlik Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Prosedürleri   indir
3 GGYS Risk Fırsat Analiz Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Prosedürleri   indir
4 GGYS Hedef ve Planlama Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Prosedürleri   indir
5 GGYS Değişiklik Planlama Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Prosedürleri   indir
6 GGYS Kalibrasyon Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Prosedürleri   indir
7 GGYS Kaynak Yönetim Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Prosedürleri   indir
8 GGYS Satın Alma ve Tedarik Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Prosedürleri   indir
9 GGYS İnsan Kaynakları Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Prosedürleri   indir
10 GGYS Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Prosedürleri   indir
11 GGYS Acil Durum Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Prosedürleri   indir
12 GGYS Geri Çekme ve İzlenebilirlik Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Prosedürleri   indir
13 GGYS HACCP Geri Çekme Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Prosedürleri   indir
14 GGYS HACCP Hijyen Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Prosedürleri   indir
15 GGYS Oluşturma Güncelleme Geçerli Kılma ve Doğrulama Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Prosedürleri   indir
16 GGYS Tehlike Analizleri Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Prosedürleri   indir
17 GGYS Uygun Olmayan Ürün Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Prosedürleri   indir
18 GGYS İç Tetkik Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Prosedürleri   indir
19 GGYS Performans Değerlendirme ve Ölçüm Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Prosedürleri   indir
20 GGYS YGG Yönetim Gözden Geçirme Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Prosedürleri   indir
21 GGYS Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Prosedürleri   indir
22 GGYS Risk ve Tehlike Analizi Prosedürü Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Prosedürleri   indir

  ISO 22000:2018 Talimatları

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori İndir
23 GGYS Bağlam Risk Fırsat Etki Değerlendirme Talimatı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Talimatları   indir
24 GGYS HACCP Asansör Temizlik Talimatı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Talimatları   indir
25 GGYS HACCP Çalışma Tezgahları Temizlik Talimatı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Talimatları   indir
26 GGYS HACCP Çöp Kovaları Hijyen Talimatı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Talimatları   indir
27 GGYS HACCP Depo Temizleme Talimatı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Talimatları   indir
28 GGYS HACCP Depolama Talimatı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Talimatları   indir
29 GGYS HACCP Dezenfektanlı Paspas Kullanım Talimatı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Talimatları   indir
30 GGYS HACCP Lavabo Temizlik Talimatı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Talimatları   indir
31 GGYS HACCP Personel Hijyen Talimatı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Talimatları   indir
32 GGYS HACCP Soyunma Odaları Kullanım ve Temizlik Talimatı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Talimatları   indir
33 GGYS HACCP Taşıma Araçları Hijyen Talimatı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Talimatları   indir
34 GGYS HACCP Temizlik Ekipmanları Hijyen Talimatı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Talimatları   indir
35 GGYS HACCP Termometre Doğrulama Talimatı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Talimatları   indir
36 GGYS EL Yıkama Talimatı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Talimatları   indir
37 GGYS Aşçı Talimatı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Talimatları   indir
38 GGYS Mutfak ve Yemekhane Çalışma Talimatı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Talimatları   indir
39 GGYS Zehirlenme Talimatı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Talimatları   indir

  ISO 22000:2018 Planları

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori İndir
40 GGYS Bağlam Risk Fırsat Etki Değerlendirme Planı - Boş Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Planları   indir
41 GGYS Bağlam Risk Fırsat Etki Değerlendirme Planı - Genel Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Planları   indir
42 GGYS Onaylı Satın Alma Planı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Planları   indir
43 GGYS Onaysız Satın Alma Planı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Planları   indir
44 GGYS Doküman Değişiklik Planı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Planları   indir
45 GGYS Doküman İmha Planı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Planları   indir
46 GGYS Acil Hal Planı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Planları   indir
47 GGYS Geçerli Kılma - Doğrulama Planı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Planları   indir
48 GGYS HACCP Depo Hijyen Sanitasyon Planı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Planları   indir
49 GGYS HACCP Ham Madde Kabul ve Depolama Planı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Planları   indir
50 GGYS HACCP Ön Gereksinin Planı (O-ÖGP) Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Planları   indir
51 GGYS HACCP Temizlik Planı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Planları   indir
52 GGYS HACCP Tesis Hijyen Sanitasyon Planı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Planları   indir
53 GGYS HACCP Üretim Hijyen Sanitasyon Planı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Planları   indir
54 GGYS İç Tetkik Planı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Planları   indir
55 GGYS HACCP KKN Tehlike Analiz Planı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Planları   indir
56 GGYS Tehlike Analiz Planı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Planları   indir
57 GGYS Örnek HACCP Planı-1 Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Planları   indir

  ISO 22000:2018 Listeleri

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori İndir
58 GGYS Risk Fırsat Analiz Ekibi Listesi Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Listeleri   indir
59 GGYS Risk Fırsat Analiz Toplantı Katılım Listesi Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Listeleri   indir
60 GGYS Değişiklik Onay Listesi Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Listeleri   indir
61 GGYS Proses Kaynak Listeleri Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Listeleri   indir
62 GGYS Onaylı Tedarikçi Listesi Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Listeleri   indir
63 GGYS Dış Kaynaklı Doküman Listesi Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Listeleri   indir
64 GGYS Doküman Değişiklik İzleme Listesi Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Listeleri   indir
65 GGYS Doküman Listeleri Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Listeleri   indir
66 ISO 22000-2018 GGYS İç Tetkik Soru Listesi - Genel Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Listeleri   indir
67 GGYS Gıda Güvenliği İç Tetkik Soru Listesi Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Listeleri   indir
68 GGYS İdari İşler İç Tetkik Soru Listesi Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Listeleri   indir
69 GGYS İnsan Kaynakları İç Tetkik Soru Listesi Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Listeleri   indir
70 GGYS Kalite Kontrol İç Tetkik Soru Listesi Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Listeleri   indir
71 GGYS Pazarlama ve Satış İç Tetkik Soru Listesi Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Listeleri   indir
72 GGYS Temsilcisi İç Tetkik Soru Listesi Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Listeleri   indir
73 GGYS Üretim İç Tetkik Soru Listesi Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Listeleri   indir

  ISO 22000:2018 Görev Tanımları

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori İndir
74 GGYS Genel Müdür Görev Tanımı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Görev Tanımları   indir
75 GGYS İnsan Kaynakları Sorumlusu Görev Tanımı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Görev Tanımları   indir
76 GGYS Satın Alma Sorumlusu Görev Tanımı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Görev Tanımları   indir
77 GGYS Temizlik Görevlisi Görev Tanımı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Görev Tanımları   indir
78 GGYS Temsilcisi Görev Tanımı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Görev Tanımları   indir
79 GGYS Ulaştırma Personeli Görev Tanımı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Görev Tanımları   indir
80 GGYS Üretim Sorumlusu Görev Tanımı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Görev Tanımları   indir
81 GGYS Üretim Şefi Görev Tanımı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Görev Tanımları   indir
82 GGYS Depo Sorumlusu Görev Tanımı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Görev Tanımları   indir
83 GGYS Üretim Personeli Görev Tanımı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Görev Tanımları   indir
84 GGYS EKibi Görev Tanımı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Görev Tanımları   indir
85 GGYS HACCP Ekibi Görev Tanımı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Görev Tanımları   indir

  ISO 22000:2018 Akış Şemaları

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori İndir
86 GGYS Proses Etkileşim Şeması Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Şemaları   indir
87 GGYS Risk Fırsat Analizi Akış Şeması Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Şemaları   indir
88 GGYS Satın Alma Proses Akış Şeması Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Şemaları   indir
89 GGYS Tedarikçi Değerlendirme Akış Şeması Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Şemaları   indir
90 GGYS Eğitim Prosesi Akış Şeması Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Şemaları   indir
91 GGYS İnsan Kaynakları Akış Şeması Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Şemaları   indir
92 GGYS İsimli Organizasyon Şeması Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Şemaları   indir
93 GGYS İsimsiz Organizasyon Şeması Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Şemaları   indir
94 GGYS Organizasyon Şeması Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Şemaları   indir
95 GGYS Hammadde Kontrol Karar Ağacı Şeması Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Şemaları   indir
96 GGYS HACCP Karar Ağacı Şeması Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Şemaları   indir

  ISO 22000:2018 Formları

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori İndir
97 GGYS Dış Bağlam SWOT Analiz Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
98 GGYS İç Bağlam SWOT Analiz Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
99 GGYS İhtiyaç ve Beklenti Analiz Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
100 GGYS Risk Fırsat Analiz Toplantı Karar Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
101 GGYS SWOT Analiz Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
102 GGYS Hedef ve Planlama Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
103 GGYS Değişiklik Planlama Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
104 GGYS Değişiklik Talep Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
105 GGYS Kaynak Talep Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
106 GGYS Satın Alma Talep Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
107 GGYS Tedarikçi Bilgi ve Değerlendirme Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
108 GGYS İş Başvuru Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
109 GGYS Oryantasyon Eğitim Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
110 GGYS Oryantasyon Eğitim Kayıt Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
111 GGYS Personel Bilgi Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
112 GGYS Personel Bilgilendirme Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
113 GGYS Personel Memnuniyet Anket Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
114 GGYS Personel Öneri Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
115 GGYS Doküman Dağıtım Teslim Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
116 GGYS Doküman Değişiklik Talep Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
117 GGYS Doküman İmha Tutanak Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
118 GGYS Acil Durum Rapor Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
119 GGYS Geçerli Kılma Doğrulama Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
120 GGYS Geri Çekme Bildirim Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
121 GGYS Geri Çekme Resmi Kurumlara Bildirim Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
122 GGYS Hijyen Temizlik Kontrol Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
123 GGYS Personel Hijyen Takip Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
124 GGYS Temizlik Kontrol Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
125 GGYS Tuvalet Temizlik Kontrol Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
126 GGYS Uygun Olmayan Malzeme ve Hizmet Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
127 GGYS Uygunsuzluk Bildirim Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
128 GGYS Ürün Son Kontrol Rapor Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
129 GGYS Yerinde Üretim Sunum Kontrol Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
130 GGYS İç Tetkik Rapor Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
131 GGYS YGG Toplantı Duyuru Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
132 GGYS YGG Toplantı Karar Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
133 GGYS Düzeltici İyileştirici Faaliyet Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
134 GGYS İyileştirme Öneri Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
135 GGYS Hijyen Denetim Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
136 GGYS Müşteri Memnuniyet Anket Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
137 GGYS Personel Kişisel Hijyen Kontrol Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
138 GGYS Pest Kontrol Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir
139 GGYS HACCP Ön Koşul Programları Kontrol Formu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Formları   indir

  ISO 22000:2018 Diğer Dokümanları

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori İndir
140 KYS GGYS PROSES Bilgi Kartı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Diğer Dokümanlar   indir
141 GGYS Kalite Politikası Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Diğer Dokümanlar   indir
142 GGYS Liderlik Taahhüdü Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Diğer Dokümanlar   indir
143 GGYS Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Diğer Dokümanlar   indir
144 GGYS Hijyen ve Temizlik Kontrol Çizelgesi Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Diğer Dokümanlar   indir
145 GGYS Ürün Kabul Etiketleri Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Diğer Dokümanlar   indir
146 GGYS Ürün Red Etiketleri Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Diğer Dokümanlar   indir
147 GGYS Performans Kriterleri ve İzleme Tablosu Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Diğer Dokümanlar   indir
148 GGYS HACCP Ambalaj Üretim Tehlike Analizi Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Diğer Dokümanlar   indir
149 GGYS HACCP Hammadde Tehlike Analizi Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Diğer Dokümanlar   indir
150 GGYS ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi El Kitabı Tek Dokümanlar ISO 22000:2018 - Diğer Dokümanlar   indir

  ISO 22000:2018 Prosesleri

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori İndir
151 GGYS Kuruluşun Bağlamı Prosesi Proses Dokümanları ISO 22000:2018 - Prosesleri   indir
152 GGYS Liderlik Prosesi Proses Dokümanları ISO 22000:2018 - Prosesleri   indir
153 GGYS Risk ve Fırsat Değerlendirme Prosesi Proses Dokümanları ISO 22000:2018 - Prosesleri   indir
154 GGYS Hedefleri ve Planlama Prosesi Proses Dokümanları ISO 22000:2018 - Prosesleri   indir
155 GGYS Değişiklik Planlama Prosesi Proses Dokümanları ISO 22000:2018 - Prosesleri   indir
156 GGYS Kaynak Yönetimi Prosesi Proses Dokümanları ISO 22000:2018 - Prosesleri   indir
157 GGYS Tedarik Yönetimi (Satın Alma) Prosesi Proses Dokümanları ISO 22000:2018 - Prosesleri   indir
158 GGYS İnsan Kaynakları Prosesi Proses Dokümanları ISO 22000:2018 - Prosesleri   indir
159 GGYS Dokümante Edilmiş Bilgi Prosesi Proses Dokümanları ISO 22000:2018 - Prosesleri   indir
160 GGYS Ürün ve Hizmet Gerçekleştirme Prosesi Proses Dokümanları ISO 22000:2018 - Prosesleri   indir
161 GGYS Performans Değerlendirme Prosesi Proses Dokümanları ISO 22000:2018 - Prosesleri   indir
162 GGYS Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Prosesi Proses Dokümanları ISO 22000:2018 - Prosesleri   indir
163 GGYS İç Tetkik Soru Listeleri Proses Dokümanları ISO 22000:2018 - Prosesleri   indir
164 GGYS İç Tetkik Prosesi Proses Dokümanları ISO 22000:2018 - Prosesleri   indir
165 GGYS YGG (Yönetim Gözden Gerçirmesi) Prosesi Proses Dokümanları ISO 22000:2018 - Prosesleri   indir
166 GGYS HACCP Prosesi Proses Dokümanları ISO 22000:2018 - Prosesleri   indir
167 GGYS Tehlike Analizleri Prosesi Proses Dokümanları ISO 22000:2018 - Prosesleri   indir
168 GGYS Acil Durumlar Prosesi Proses Dokümanları ISO 22000:2018 - Prosesleri   indir