ISO 22000 Danışmanlık Ücretleri

ISO 22000 kalite yönetim sistemi danışmanlık hizmetleri, ISO 22000 belgesi almak isteyen işletmelerde standard uygulama çalışmalarını kapsamaktadır. Danışmanlık kapsamında kalite yönetim sorumlusunun eğitimi, genel kalite eğitimleri, dokümantasyon alt yapısının oluşturulması, kalite yönetim sisteminin işlerlik kazanması, iç denetim yapılarının oluşturulması çalışmaları yapılmaktadır.

ISO 22000 danışmanlık ücretleri çalışan sayısı ve süre ile orantılı olarak belirlenir ve teklif olarak sunulur. Fikir vermesi açısından 2 ayrı fiyatlandırma tercihi aşağıda verilmiştir.

ISO 22000 Danışmanlık Ücretleri (Fiyat/Maliyet)

ISO 22000 Danışmanlık Fiyatı (Sıfırdan Kurulum) 3.500 TL + KDV
ISO 22000 Danışmanlık Fiyatı (Hazır Kurulum-Doküman Hazırlık Çalışması) 1.500 TL + KDV
ISO 22000 Danışmanlık Fiyatı (Aylık Ödemeli) 3.000 TL + KDV

ISO 22000 Kalite Yönetim Sistemi Kurulum Danışmanlığı Aşamaları

ISO 22000 standardının işletmede uygulanabilmesi amacıyla aşağıdaki adımlar izlenmektedir:

1- Genel ISO 22000 kalite eğitimleri (Bu eğitim çoğu zaman kalite yönetim sorumlularına/temsilcilerine verilmektedir.)

2- ISO 22000 sisteminin doğru anlaşılması

3- Kalite yönetim sistemleri standard yapısı

4- Kalite yönetim sistem kurulum eğitim çalışmaları