Adl Belge Belgelendirme Danışmanlık ve Eğitim Firması
  • AdlBelge Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri
  • 0541 678 36 19 - 0216 390 22 32
  • info@adlbelge.com
ISO 9001 Belgesi 2015 Revizyonu  
ISO 22000 Belgesi 2018 Revizyonu  
ISO 27001 Belgesi 2017 Revizyonu  
ISO 45001 Belgesi 2018 Revizyonu  

Belgelendirme Nedir?

Belgelendirme ne demektir? Belgelendirme kavramsal olarak tek başına bir şey ifade etmeyebilir. Söz konusu olan belgelendirme olduğunda mutlaka belli bir hedefe doğru atılan sistematik basamaklar üzerinde ilerleme de bulunmalıdır. Bu süreçlerin mevcudiyetinin oturtulması belli ve önceden palnlanmış yapıya ulaşılması durumunda istenen netice elde edilebilecektir.

Önceden belirlenmiş kesin şartlar dahilinde (standard) yapılacak çalışmalar sonucunda denetim yapılarak istenen çalışmanın sonlandırılması işlemine verilen ad. Belirlenmiş bir takım rutin işlemlerin belgelendirme öncesinde yerine getirilmesi ve hazırlanma süreçlerini kapsar. Tüm adım adım ilerleyen sistem kurulum aşamalarını izleyen başlangıçtan sona kadar tüm sürece belgelendirme adı verilmektedir. Hem süreç yaklaşımı aynı zamanda süreç yönetimi ve neticelendirilmesi işlemlerinin tümüne birden belgelendirme adı verilebilmektedir.