Adl Belge Belgelendirme Danışmanlık ve Eğitim Firması
  • AdlBelge Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri
  • 0541 678 36 19 - 0216 390 22 32
  • info@adlbelge.com
ISO 9001 Belgesi 2015 Revizyonu  
ISO 22000 Belgesi 2018 Revizyonu  
ISO 27001 Belgesi 2017 Revizyonu  
ISO 45001 Belgesi 2018 Revizyonu  

Akredite Nedir?

Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır.

ISO 9001 belgesinin akreditasyonlu olması ise tüm Dünya’da kabul edilmiş ve ISO’dan belgelendirme yetkisi almış kurumların aracılığıyla onanmış ve üzerinde hem ISO’nun hem de akreditasyon kuruluşunun LOGOsu bulunan iso belgeleridir.

Örnek vermek gerekirse TURKAK “Türk Akreditasyon Kurumu” bugün ülkemiz de en prestijli iso belgesi veren kamu kuruluşu olması gibi. Kamu kuruluşu olması hem prestiji hem de güvenilirliğin yüksek olmasını sağlamaktadır.