ISO Kalite Belgesi

iso belgesiISO Belgesi Nedir?

ISO Belgesi ne demek? ISO standartlarının belgelendirilme evrakıdır. Böyle bir özel tanım olmamakla birlikte ISO tarafından geliştirilen tüm standartlar ve bunlar için alınan sertifikaları genelleyerek anlatmaya çalışmak amacıyla üretilen kelime grubudur.

Bugün çoğunlukla ISO belgesi almak istiyorum diyen birinin aslında belirtmeye çalıştığı şey; tam olarak ne olduğunu ve ne şekilde elde edildiği bilinmeyen ama bir yerlerde görülmüş olan bir kaç birarada belgenin alınmak istemesidir. Çoğunlukla kastedilen ISO 9001 olmaktadır. İşin defaatle neticesini belirtir. Bu kaliteli matbaa kağıdına basılan evrakı anlatmada daha çok tercih edilmektedir. Çoğu zaman ISO belgesiyle ilk tanışma evrak, doküman boyutunda olduğundan böyle bir isim aldığı sanılıyor.

ISO Belgeleri Nelerdir?

 •  ISO 9001 Kalite yönetim sistemi belgeleri, (işletmelerin yönetim yapısını kontrol etmeye ve kayıt altına alarak müşteri memnuniyetini sağlamaya yarayan belgelerdir.) 2015 standartı uygulanmaktadır. 
 •  ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemi kalite belgeleri, (açık adındanda anlaşıldığı gibi gıda veya gıdayla ilgili firmaların sahip olduğu tüketicilere güvenli gıda ulaştırmak için izlenebilirlik ve tam gıda üretim proseslerinde tarladan çatala tam hakimiyet sağlamak amacıyla alınan iso belgeleridir.) 2018 revizyonu yayınlandı fakat henüz çevirisi yapılmadı.
 •  ISO 14001 Çevre yönetim sistemi kalite belgeleri, (firmaların çevre ile ilgili etkileşimlerini düzenleyen, atık yönetim sistemi gibi alt yapıları uygulanabilir kılan kalite yönetm sistemidir. Amacı firmanın faaliyetleri sırasında çevresel etkilerini takip altında tutmaktır.) 2015 revizyonu yayındadır.
 •  ISO 18001 İş ve işçi güvenliği kalite belgeleri, (isg iş sağlığı ve güvenliği ile yakından alakalı olup işletmelerin, çalışan sayısına bakılmaksızın işyeri güvenliğini sağlamakla birlikte çalışan personelin yani işçi sağlığının da güvence altına alınması amacıyl uygulanması gereken kalite yönetim sistemidir. OHSAS olarak da bilinmekte olan bu belgeler ISO 9001 kalite belgesine entegre edilerek uyuglanabilirler.)
 •  ISO 27001 Bilgi güvenliği yönetim sistem kalite belgeleri, (kurum ve kuruluşlarda işletmelerin kendi bilgilerinin ve müşteri bilgilerinin güvenle saklanması ve nakledilmesi konularında gerekli bilgi güvenliği tanımlarını yaparak alınacak tedbirlerin uygulandığı kalite yönetim sistemi belgeleridir.) 2013 revizyonu halen yayındadır. 
 •  ISO 10002 Müşteri şikayet yönetimi kalite belgeleri, (anlamından da kolayca anlaşılabildiği üzere müşteri şikayetlerini takip etmek, kontrol altına almak, çözüme ulaştırmak ve özetle müşteri ilişkilerini olumlu yönde geliştirmek amacıyla uygulanan kalite belgeleridir.) 2014 revizyonu yayındadır. 
 •  ISO 45001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi belgesi ISO (uluslar arası standardlar organizasyonunun geliştirmeye halen devam ettiği ve OHSAS belgelerinin yerini alacak olan iş güvenliği kalite yönetim sistemi belgesidir.) Bilindiği üzere OHSAS 18001 belgeleri İngiltere standard enstitüsü tarafından geliştirilmiştir iso tarafından hazırlanan iş güvenliği yönetim sistemi ISO 45001 standardı olacaktır. 2018 revizyonu yayınlandı çevirisi TSE tarafından yayımlandı.
 • ISO Belgesi tüm bu standartlar doğrultusunda hazırlanan sistemlerin denetlenip uygun görüldüğünde verilen belgelerdir.

Dikkat edilirse tüm iso belgelerinin "Kalite" ifadesi taşıdığı fark edilecektir. Çünkü; tüm ISO standardlarının esas amacı kalite olgusunu geliştirmek ve kaliteyi olabildiğince stabil seviyelerde tutarak sürekli geliştirmektir.

ISO Kalite Belgesi

ISO 9001 kalite, ISO 22000 gıda, ISO 14001 çevre, ISO 27001 bilgi güvenliği, ISO 10002 müşteri (memnuniyet ve şikayet) yönetimi, ISO 45001 (eğitim ve belgesi verilmeye başlandı), OHSAS 18001 belgelerinin tamamına "ISO Kalite Belgesi" denilmektedir. ISO belgesi kavramıyla, ISO Standardı kelimesi çoğunlukla yanlış anlaşılmakta veya karıştırılmaktadır.

ISO Belgesi tüm dünyada verilmekte olan kalite belgelerinin genel kullanım adıdır. ISO belgesiyle anlatılmak istenen çoğu zaman ISO 9001 belgesi olmaktadır. Anlaşılması ve anlatılması kolay olduğundan bu ifadenin kullanımı resmi olarak bulunmasa da tercih edilmektedir. Anlam açısından bir eşleşme bulunmasa da bahse konu olan belge ISO 9001 olmaktadır.

ISO 9001 almak isteyen bir firma bu tabiri iso belgesi almak olarak anlatmayı tercih etmektedir. ISO belgeleri; ISO 'nun verdiği standard kodlarıyla birlikte adlandırılmaktadır. ISO 9001 belgelendirme süreçleri açıklarken iso belgesiyse sonuçta alınan basılı kalite belgesi sertifikasıdır.

ISO 9001:2015 geçiş ve uygulama konularında danışmanlık, destek ve eğitimleri için lütfen iletişime geçiniz.

  ISO KALİTE BELGESİ NEDİR?

  ISO standardı demek; ISO tarafından geliştirilmiş uluslararası standardları ifade ederken iso kalite belgesi, bu geliştirilen iso standardlarına uymakta olan ve bu yönde çalışmalarda bulunan kurumların onaylanmış akredite belgelendirme kuruluşlarınca denetlenmesi ve standarda uygun olduğunun raporlanmasıyla verilmekte olan gönüllülük esaslı sertifikadır.

  Bu açıklamaya ek olarak kalite belgesi = ISO 9001 olarak bilindiğinden ötürü ISO kalite belgesi almak istiyorum diyen kişilerin bahsetmek istedikleri ISO 9001 sertifikasıdır.

  ISO (International Organization for Standardization) tüm dünyada geçerli 162 üye ülkenin temsilcileriyle ISO standardlarını geliştiren ve gerektiğinde dönem dönem revize eden uluslararası kurumun kısaltmasıdır. ISO kar amacıyla faaliyet göstermeyen bir organizasyondur.

  Kurum doğrudan ISO kalite belgelerinin verilmesinde rol almaz. Belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, danışmanlık, denetim, eğitim, kontrol hizmetleri IAF tarafından akredite edilmiş ve TS EN ISO/IEC 17021-1 standardına uygun olduğu IAF tarafından akredite kurumlarca denetlenip uygunluğuna onay verilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

  ISO kalite belgelerinin ilki ve günümüzde tüm dünyada en çok tercih edileni 1987' de yayınlanmış olan ISO 9001 standartıdır. Bu standard kurum ve kuruluşlarda uygulanmak üzere bazı genel geçerliliğe sahip kuralları düzenlemektedir.

  ISO KALİTE BELGESİNİN AMACI NEDİR?

  ISO kalite belgelerinin özellikle de ISO 9001' in ana hedefi "Müşteri Memnuniyetinin" sağlanmasıdır. Çünkü KALİTE artık sadece üretilen ürünler veya sunulan hizmetler için kullanılmamaktadır. Bugünün ticari dünyasında önemli olan, ihtiyacı olan hizmet ve ürünü satın alındıktan sonraki dönemde verilmekte olan hizmetler toplamıdır.

  Aslında ISO 9001 gibi sistemler göz kararı değil, mevcut üretim standartının altına düşmeden, yazılı bir tarife göre kalıcı ama sürekli geliştirilen, tahmini veya sadece ustalık yeteneğiyle değil, prosedürlerle ürün ve hizmetlerin gerçekleştirilerek hep aynı düzeyde ürün ve hizmet kalitesini alıcılara taahhüt etmektir.

  Taahhüt süresince meydana gelebilecek olası hataları önceden planlayarak risk yaklaşımını esas almak standardın gereklilikleri arasındadır. İşlemlerin daha kaliteli yürütülmesi amacıyla sürekli düzenlenen personel eğitimleri, mevcut kalitenin korunmasıyla birlikte sürekli gelişiminde temeli olmaktadır.

  Son aşamada taahhüt edilmiş işlerden müşterilerin ne deredece memnun kalıp kalmadıklarının teknik olarak ölçümlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi aşamalarını kapsar.

  ISO KALİTE BELGELERİ KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

  ISO 9001, 22000, 14001 ve 18001 belgelerinin Dünya çapında geçerlilik süresi 3 yıldır. Her yıl planlı (haberli) olmak şartıyla ara denetim yapılır. ISO kalite standardının uygulanıp uygulanmadığı denetlenir. Ara denetimler 3 yıl devam eder. ISO belgelendirme ücreti ilk belge aınırken ödenir. Her yıl düzenli ara denetim ücretleri ödenerek devam eder. 3'üncü yılın sonunda ise; ilk belgelendirme ücretinin 3/4'ü oranında belge yenileme bedeliyle devam eder.

  ISO KALİTE BELGESİ FİYATLARI

  ISO 9001 belgelendirme tarihinden tam 1 yıl sonra birinci ara denetim yapılır. Ara denetim ücreti 1 ay önceden ödenir. Ara denetim ücretleri yeniden belgelendirme tarihinden 30 gün önce firmaya bildirilerek "ISO Belgesi Yenileme Onayı" alınır. ISO belgelendirme fiyatı ve yıllık ara tetkik fiyatları sözleşmenizde belirtilir. Birinci denetimden 1 yıl sonra da 2. ara denetim yapılır. 3. yılda tekrar belge yenileme yapılmaktadır. Belge yenileme ücretleri de yaklaşık olarak ilk belgelendirme bedeline yakın ara denetim ücretleri seviyesinde maliyet oluşturur. ISO 9001 ve diğer iso belgelerinin ara denetim ücretleri ilk kez belge aldığınızda belgelendirme sözleşmesinde yer almaktadır. Aynı anda birden fazla kalite belgesine sahip firmalarda belge ücretleri tek tek değil toplu olarak fiyatlanır.

  ISO 9001 belgelendirme fiyatları; verilen hizmete, çalışan sayısına, danışmanlık, denetim sürelerine göre değişiklik gösterebilir. Ortalama ISO 9001 belge fiyatı; 1000 ile 2000 TL arasında değişmektedir. ISO 9001:2015 için bu fiyatlar alınacak belgenin akreditasyon kuruluşuna ait şartlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Adl Belge olarak; çok farklı ticari durumlar söz konusu olmadığı sürece firmalara TÜRKAK akreditasyonlu ISO 9001 Kalite Belgesi almalarını ve hazırlıklarını bu yönde yapmalarını önermekteyiz.

  Belgelendirme rakamları nelere göre değişir?

  Önceden hazırlanmış ve yürütülen iso belgesi kalite yönetim sisteminiz bulunuyorsa, iso belgelendirme danışmanlık fiyatlarını oldukça aşağı inecektir. Aynı anda birden fazla belge alındığında belgelendirme başına fiyat daha da ucuzlayacaktır. Kalite belgelendirme çalışmaları, getirileri göz önüne alındığında oldukça uygun fiyat performans oranına sahiptirler.

  ISO KALİTE BELGESİ ALMANIN FAYDALARI NELERDİR?

  ISO Kalite belgesi almanın en önemli yararı müşteri memnuniyetinin artmasıdır. Kurumsallaşmaya atılan adım diğer faydasıdır. Piyasa şartlarında, ISO 9001 kalite belgesi bulunan firma, müşterilerce çok talep görmektedir. Kaliteli, kurumsal, sistematik, düzenli ve karakterli yapısıyla ilk tercih nedenidir. ISO 9001 belgesi almanın faydaları için buraya bakınız.

  Doğal olarak rekabette avantaj getirir. İthalat ihracat yapan firmalar için neredeyse zorunludur. Yurt içi ve yurt dışında alıcılar firmanızın ISO kalite belgelerinin olmasını talep etmektedirler. Ticari işbirliği yapacakları firmanın güvenilirliği böyle teyit edilmektedir.

  ISO 9001 standardı gereğince işlerini organize edebilen firmalar hem daha kurumsal hem de daha profesyonel bir yaklaşımla bakılmaktadır. Firma değerlendirme aşamasında ayrıcalıklı görülür.. Kalite kayıtlarınız gereği yaptığınız tüm çalışmalar alıcılarınızı memnun ederek katkıda bulunur. Alıcılarınızın size ve firmanıza bakış açısı önemli oranda farklılaşır.

  ISO 9001 NEDİR?

  ISO 9001 (ISO) Uluslararası Akreditasyon Organizasyonu tarafından hazırlanan "Kalite Yönetim Sistemi"dir. ISO 9001 Kurumsal şirket olmanın yol haritasıdır.

  ISO 9001 kalite standardı güncel gelişme ve ihtiyaçlara göre daima yenilenmektedir. ISO 9001, işletmeleri her yönüyle ele alır. Kurumsallaşmak üzere yapılması gerekenleri tanımlar. Dünyanın en çok bilinen ve uygulanan ISO standartıdır. Standart gereklerini sağlayarak gerçekleştirilen iso kalite belgelendirme süreçlerinin (eğitim, danışmanlık, denetimler) tamamına ISO 9001 Belgelendirme denilmektedir. ISO 9001 belgesi almadan önce kalite yönetim sistemi firmada oluşturulmalıdır. Ayrıca uygulamaya geçilmiş olmalıdır. Sonrasında belgelendirme denetimleri yapılır. Denetimlerin sonuçlarına istinaden iso belgelendirme yapılır. Belgelendirme denetimlerinde firmanızın kolaylıkla denetimlerden geçebilmesi amacıyla kalite yönetim sistemi eksikleriniz firmamız yetkili danışmanları tarafından giderilmektedir.

  ISO 9001 kalite belgesi tek bir amaca odaklanır; "Müşteri Memnuniyeti"...

  Müşteri memnuniyetini hedeflenen düzeye getiremeyen veya mevcut yerinin korunmasını sağlamayan iso kalite yönetim sistemi en başından detaylıca ele alınmalıdır.

  ISO 9001 Kalite belgesi 2015 revizyonuyla; değişen günümüz ihtiyaçlarına uyum sağlamıştır. Gereksiz doküman yoğunluğu azaltılmıştır. Hareket ve esneklik yeteneğini güçlendirmektedir. ISO 9001 yeni revizyon standardı çok daha beğenilecek yapıya kavuşmuştur. 2016' ya kadar yapılan revizyonlar arasında, 2015 revizyonu "ISO Kalite Belgeleri'nin" en önemli değişimidir. Yeni ISO 9001 revizyonu diğer tüm standardların da revizyonuna neden olacaktır.

  ISO 9001:2015 BELGESİ NASIL ALINIR?

  ISO 9001 kalite standard kitabı şartlarını uyguladıktan sonra ISO 9001 belgesi almak(4) kolaydır. ISO 9001 almak için ücretsiz olarak dokümanlar sayfamızda bulunan ISO 9001 kalite yönetim sistemi dokümanlarını indirebilirsiniz. Böylelikle kendi sisteminizi de kolay ve ücretsiz olarak kurabilirsiniz. Örnek ISO 9001 Kalite yönetim sistemi nasıl kurulur öğrenmek için buraya bakabilirsiniz.

  ISO 9001:2015 belgesine geçiş için son tarih Eylül 2018' dir. Şimdiden yeni standartta yer alan değişiklikleri görmek ve öğrenmek isteyenler ücretli olarak standardı satın alabilmektedirler. Yeni ISO 9001 standardını satın almak amacıyla, TSE sayfasına bakabilirsiniz. ISO 9001 belgelendirme yapısının ilk adımı ilgili standardı edinmek ve gereklerini sağlamaktır. ISO 9001 esk versiyon belgelerin, yeni versiyon olan 2015' e geçişleri için 6 aydan daha az bir süre bulunmaktadır.

  ISO 9001:2015 revizyonu öncelikle belgelendirme kuruluşlarının alt yapısına uygulandığında mevcut tüm iso belgeleri yeni revizyona uygun olarak yenilenecektir. Sahip olduğunuz belgelendirme kuruluşunun duyurularını izlemeniz yeterlidir.

  ISO 9001:2015 NEDİR?

  ISO 9001:2015; 2008 versiyonunun yenilenmiş (revize-değiştirilmiş) yeni sistemidir. 2017 yılına kadar mevcut belgeler geçerlidir. Bu zaman zarfında tüm ISO 9001 belgeleri değiştirilmiş olacaktır. ISO 9001:2015 revizyonu detaylı bilgi için buraya tıklayınız. ISO 9001 belgeniz yenileneceğinde firmanız ile iletişime geçilecektir.

  YENİ ISO KALİTE YÖNETİM STANDARD VERSİYONLARI