Yediğimiz Tavuklar Sağlıklı Mı?

Sanılanın aksine ülkemizde yetiştirel tavuklar (piliç eti) GDOlu değil, hızlı büyümesi için hormon veya ilaç kullanımı yapılmıyor. Ayrıca Antibiyotikler sadece olası bir hastalık durumunda koruma amaçlı olarak veteriner kontrolünde uygulanıyor. Etlik piliçlerin 42 günde büyümelerinin nedeni hormon ya da ilaç kullanımı olmayıp, islah çalışmalarıyla elde edilen tavuk cinsinin özelliğinden kaynaklanıyor. Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığının sitesinde "Tavuk üretiminde doğru bilinen yanlışlar" başlığıyla yayınlanan haberin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yediğimiz Tavuklar Kaç Günde Yetişiyor?

Tüm Dünyada, gelişmiş ülkelerde tavuk nasıl yetiştiriliyor ise ülkemizde de aynı şekilde yetiştirilmekte olup farklı bir uygulama bulunmamaktadır.

 1. Dünyada yıllar süren ıslah çalışmaları sonucu en yüksek et verimine ve hızlı gelişme özelliğine sahip tavuk ırkları birbirleriyle melezlenerek etlik piliç (tavuk) üretiminde kullanılan ırklar (broiler) elde edilmiştir. 
 2. Etlik piliçler ihtiyaç duyduğu besinlerin yeterli ve dengeli bir şekilde karşılanması, sıcaklık ve havalandırma kontrollü ve hijyenik kümes orta​mlarında barındırılmaları ile 42 günde gelişimlerini tamamlayarak 2-2,5 kg canlı ağırlığa kadar ulaşabilmektedirler.
 3. Bütün dünyada entegre olarak üretim tavuk üretimi yapan tesislerde, piliç üretimi için bu özel türler kullanılmakta ve ekonomik piliç üretimi için gereken süre yaklaşık olarak 42 gün civarında olmaktadır.

Yediğimiz Tavukların Hızlı Büyümesi İçin Hormon Kullanılıyor mu?

 1. Dünya'da tavuklarda hormon ve hormanl maddelerin kullanımı ile ilgili yapılan araştırmalar soncunda hormonlardan beklenen sonuç alınmasının mümkün olmadığı, tavuklara hormon verilmesinin ekonomik ve uygulanabilir olmadığın ortaya koymuştur.
 2. Tavukların hızlı büyümesi ve gelimesini sağlamak amacıyla herhangi bir hormon uygulaması yapılmamaktadır.
 3. Tavukların hızlı büyüme ve gelişmesi (ticari kesim ağırlığına ulaşmaları) amacıyla kullanılabilecek hormonlar ne ülkemizde ne de dünyada bulunmamaktadır.
 4. Türkiye'de yetiştirilen kanatlı hayvanlarda hormon kullanımına bugüne kadar rastlanmamış ve bu konuda yetkili kurumlar tarafından tek bir vaka bile rapor edilmemiştir.

​Türkiye'de kümes hayvancılığı yetiştiriciliğinde hormon kullanılmaz. Netice olarak kanatlı hayvanlar hormon kullanımı; yasal olmadığı gibi ekonomik ve uygulanabilir de değildir. Araştırma sonuçlarına göre hormon kullanmanın herhangi bir büyütme etkiside kanıtlanmamıştır.

Yediğimiz Tavuklara Antibiyotik Veriliyor mu?

Yediğimiz tavuklara sadece hastalık durumlarında koruma amaçlı verilen Antibiyotikler kesinlikle hızlı büyütme amaçlı verilmiyor.

 1. Ülkemizde antibiyotik kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler AB mevzuatı ile uyumludur. Tedavi ve hastalık durumunda sağlıklı hayvanları koruma amaçları dışında antibiyotiklerin yem katkı maddesi olarak yemlere katılması yasaktır. 
 2. AB ülkelerinde yasaklanmış bir ilacın ülkemizde ruhsatlandırılması ve kullanımı söz konusu değildir.
 3. Antibiyotikler sadece veteriner hekimin yazdığı reçete doğrultusunda kullanılabilir.
 4. Antibiyotik kullanılması durumunda her türlü riski ortadan kaldırmak adına kesimden önce ilaç arınma süresinin (bekleme süresi) dikkate alınması yasal zorunluluktur.

Antibiyotikler sadece hastalık durumunda kullanılabilir.

Yediğimiz Tavuklar GDOlu mu?

Yediğimiz tavuklar GDOlu değil...

 1. Üretimde kullanılan tavuklar genetik bir değişikliğe sahip değildir.
 2. Etlik piliçler doğal melezleme yoluyla etçi ırk diye bilinen ırkların birbiriyle eşleştirilmesi (hibrit edilmesi) ve seleksiyonu ile elde edilen, et verimi yüksek hibrit ırklardır.
 3. Ülkemiz tavukçuluğunda ve tüm dünyada da yetiştirilen "hibrit" civcivler, kesinlikle genetiği değiştirilmiş hayvanlar değildir. Hibrit teknolojisi ile gen teknolojisi ayrı teknolojilerdir.
 4. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından yapılan açıklamaya göre bugüne kadar hayvanlar üzerinde yapılan birçok araştırmada GDO'lu yemler ile beslenen hayvanların dokularında, sıvılarında ve ürünlerinde GDO'lu DNA veya proteinlere rastlanmadığı bildirilmiştir.
 5. GDO'lu yemler ile beslenen hayvanlara ve hayvansal ürünlere GDO'lu materyalin geçişi söz konusu değildir.  ​ 

Tavuk Üretiminde Denetimler Nasıl Yapılıyor?

 1. Damızlık kümesleri ve kuluçkahaneler izin aşaması dahil her aşamada denetlenmektedir.
 2. Sağlıklı olmayan hayvanların kesime gönderilmelerine izin verilmemektedir.
 3. Üretimde kullanılan yemler, üretim aşaması dahil her aşamada denetlenmektedir. Kesimhaneler 24 saat denetim altında tutulmaktadır.
 4. Kesimhanelerde görevli resmi veteriner hekimler ile kesim işleminin her aşaması kontrol edilmektedir. Kalıntı izleme programları ile etlerin herhangi bir ilaç kalıntısı veya ağır metal kalıntısı içerip içermediği denetlenmektedir.
 5. Etlik piliç üreticileri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü' nün "Kalıntı İzleme Programı" ile antibiyotikler açısından sıkı bir şekilde denetlenmektedir.

Sonuç olarak piliçlere büyümeleri için özel, hormon verilmiyor, antibiyotik ise yalnızca hastalık durumunda kontrollü olarak veriliyor.

Yediğimiz tavuklar; yetiştirme aşamasından kesim sonuna kadar, hayvan refahı uygulanarak modern ve hijyenik tesislerde özel yemlerle beslenen ve tüm aşamalarda veteriner hekim kontrolünde üretilen, piliçler, sağlıklı ve güvenilirdir.