Tüm İş Kazaları Önlenebilir

OHSAS 18001 sistemi ve çalışmayla iş kazaları önlenebilir

Sürekli geliştirme eğitim çalışna farkındalığı ve doğru OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği yatırımları neticesinde tüm iş kazalarının önlenebilmesi mümkün. Bunun en yakın ve belirgin örneği PHİLSA firmasında gerçekleştirildi. Yaklaşık olarak 5 milyon saat/adam çalışma gününü iş kazası olmadan gerçekleştirmeyi başardıklarını ifade eden Philsa İşletmeler Direktörü Dominique Voegeli;

"Yeterli önlemlerin alınması ve eğitimlerin verilmesi durumunda tüm iş kazalarının önlenebileceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda 4 milyon 900 bin adam-saatlik kayıpsız iş günüyle ciddi bir başarı sağlayarak İş ve İşçi Güvenliği konusunda önemli işletmeler arasına giren Philsa İşletmeler Direktörü Dominique Voegeli, iş kazaları ve güvenliği hakkında başarıya ulaşmanın yolunun insan kaynağı ve teknolojiye yatırım yapmakla mümkün olduğunu belirtti.

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası nedeniyle açıklama yapan Voegeli, 20 yılı aşan süredir ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladıklarına belirtirken;

"Kuruluşumızdan bu güne kadar Türkiye’de faaliyet sürecimizde; yatırımlarımızı, ihracat hacmimizi ve kaliteli insan kaynağımızı artırırken, iş sağlığı ve güvenliği her zaman şirket olarak ilk odağımız oldu. Biz iş kazalarının tümünün yeterli önlemlerin alınması ve eğitimlerin verilmesi durumunda önlenebileceğine inanıyoruz" dedi.

Ululuslararası OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği standartı hakkında firma olarak önleyici yaklaşımı benimsediklerini söyleyen Voegeli;

Philsa, olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli iyileştirmeye odaklandık. Bizim için öncelikten de öte, temel değerlerimizden biri olan iş sağlığı ve güvenliği konusunda önleyici yaklaşımı benimsiyoruz. Bu nedenle, çalışanlarımıza yönelik çok kapsamlı eğitimler düzenliyoruz. Çalışan katılımının iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm aksiyonların en değerli öğesi olduğunu düşünüyoruz. Çalışanlarımızın farkındalıklarının sadece işyeri ile sınırlı kalmaması, iş dışındaki yaşamlarında da bu konuda bilinçli olmaları gerektiğine inanıyor, ‘güvenli yaşam’ bilincinin artması için çalışıyoruz" dedi.

İş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmaları teşvik etmek için etkin şekilde kullanılan ‘Davranış Odaklı İş Güvenliği’ ve ‘İş Güvenliği Liderliği’ programları uyguladıklarını ve çalışanlara yönelik kapsamlı ve periyodik eğitimler düzenlediklerini anlatan Voegeli;

"Bu eğitimlerin içerikleri arasında; ‘Davranış Odaklı İş Güvenliği’, ‘Yöneticiler İçin İş Güvenliği’, ‘İş Güvenliği Liderliği’, ‘İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı’, ‘Güvenli Sürüş Tekniği’, ‘Alt İşveren İş Sağlığı ve Güvenliği’, ‘Acil Durum Yönetimi’, ‘Etiketleme-Kilitleme Sistemi’, ‘Makine Güvenliği’, ‘Herkes için Ergonomi’, “Elektrik Güvenliği’ gibi konular buluyor. Üretim sahasındaki çalışanlarımızın eğitiminin yanı sıra ofis çalışanları için de ofis ergonomi programı ile sağlıklı yaşam çalışmalarını hayata geçirdik" diye konuştu.

İlerleyen gelecek dönemlere dönük başlıca iş güvenliği hedefleri arasında, çalışanlarının kişisel farkındalık ve katılımlarını en üst düzeylere ulaştırmak olduğunu belirten Voegeli;

"Davranış odaklı iş güvenliği yaklaşımı ile her çalışanın, kendisinin ve çalışma arkadaşlarının güvenliğinden sorumlu bir iş sağlığı ve güvenliği lideri olarak gelişmesini sağlamak, en yüksek güvenlik standartlarına sahip üstün teknolojik donanımdaki ekipmanları şirkete kazandırmak ve iş güvenliğine yatırım yapmaya devam etmek kararındayız" dedi.

Etiketler: