Sonuçların Yüzde 80'ini Eylemlerin Yüzde 20'si Oluşturur

Dünyada pek çok ilginç oran var. Bunlardan biri de 80-20 oranı. Bu oran ilk önce ekonomide gözlemlenmiş. Vilfredo Pareto, İtalya’nın topraklarının %80’inin, nüfusun %20’sine ait olduğunu bulmuş. Daha sonra bu oranın başka konularda da ortaya çıktığını fark etmiş. Hemen adını koymuş: Pareto ilkesi. Hemen her yerde “öngörülebilir bir dengesizlik” varmış. Gelir adaletsizliği şeklinde tanımladığımız bu veriler halen geçerli. Şu anda tüm dünya nüfusunun %20’si toplam zenginliğin %80’ine sahip.

Bu dengesizlik size çok şaşırtıcı gelebilir. Özellikle de ilk %20 içinde değilseniz…

Ama aslında bunu siz de kendi hayatınızda görebilirsiniz. Genellikle girdilerle çıktılar arasında bir dengesizlik oranı vardır. Çalışır, çabalarsınız ama tüm bu çabalarınızın, enerjinizin %20’si; ürettiklerinizin, sonuçların %80’ini oluşturur.