SMIIC ve Helal Gıda Standardları

Örnek PDF Dokümanı (Türkçe): 
SMİİC (İİT) Helal belgesi standardlari
SMIIC, Üye Devletler arasında metroloji, laboratuvar testleri ve standardizasyon faaliyetlerinde yeknesaklığı sağlamayı ve standardizasyon, metroloji ve akreditasyon kapsamında ĠĠT Üye Ülkelerine teknik desteğin yanı sıra mesleki eğitim vermeyi deamaçlamak üzere İİT Üye Devletleri tarafından kurulmuştur.

Etiketler: