Organizasyon Şeması Örnek Word Formatında

Organizasyon şeması işletmenizdeki ara ve ana birimlerin aralarındaki ilişkiyi netleştirmek adına değerli bir dokümandır. Bu doküman vasıtasıyla her bölümün sorumlularını ve bağlı bulundukları üst ve bağlı bulunan alt birimleri kolayca görebilirsiniz. Sistem kurulumunun en başında doğru oluşturulacak bir organizasyon şeması daha sonraki dokumantasyon aşamalarında ciddi şekilde yol gösterici olabilecektir.