Kalite Kavramı Nedir?

Kalite kavramını tüketici ve uzman gözüyle açıklayan bu videoda, kalite standartları ve sürekli değişen kalite standartlarının takip edilmesi hakkında KOBİ 'lere faydalı bilgiler veriliyor. Kalitenin sürekliliği adına teknolojinin ve değişen şartların rekabet avantajlarını yakalamak için düzenli izlenmesi gerekiyor.

Kalite algısı sürekli değişiyor. Şartların hızlı değiştiği ve bilginin hızla yayıldığı günümüzde sektör ayrımı olmadan tüm işletmelerin kaliteye vermesi gereken önem ve yapılması gerekenleri izleyebilirsiniz.