ISO 9001:2015 Liderlik Kavramı

ISO 9001:2015 revizyonuyla getirilen "Liderlik" maddesi 2008 versiyonunda yer alan "Üst Yönetimin Taahhüdü" maddesinin güncellenmiş halidir. Burada anlatılmak istenen kişilerin katılımıyla birlikte, kuruluşta çalışan tüm personelin kendi yetkinlik alanı dahilinde yaptığı iş veya işlere liderlik etmesi, sahip çıkmasıdır.

Bu sahip çıkma, ISO 9001:2015 standardı içerisinde "Hesap Verebilme" ifadesiyle açıklanmaktadır. Kuurluş içerisinde aktif olarak çalışan her birey hesap verebilecek (sorumluluğu tümüyle alabilecek) yetkinliğe sahip olmalıdır.

Tabi ki ISO 9001 için standard tarafından talep edilen liderlik sadece bu kadar ile sınırlı sayılmaz. Hatırlanacağı üzere yeni 2015 revizyonuyla kalite yönetim temsilcisi zorunluluğu ISO 9001' den kaldırılmıştı. Ancak benzer görev ve yetkiler aynen devam etmekteydi. İşte bu benzer görev ve yetkiler, kuruluş içerisinde yer alan tüm proseslerin kendi sorumluluk alanlarında liderlik etmek suretiyle kalite yönetim temsilcisine ait sorumluluklarıda yürütebilmesi gerekmektedir.

Tabi burada bu uygulama ile birlikte kişilerin katılımının da aktif olarak uygulama alanlarına dahil edilmesi hedeflenmiştir. Böylelikle ISO 9001 dış denetimlerinde (belge yenileme, aşama 1 ve aşama 2 denetimleri) ISO 9001 denetimi sadece kalite yönetim temsilcisiyle değil tüm bölüm liderlerinin katılımıyla yürütülmesi hedeflenmiştir.

Bu kapsamda tüm görev tanımlarında mutlaka liderlik etmek, liderliği teşvik etmek ve kendi sorumluluk alanı içerisinde kalite yönetim sisteminin uygulanmasının ve performansın önemi dahil, kalite yönetim sisteminin uygulanmasında çalışanın alacağı sorumluluk ve katılımında dokümante edilmiş bilgi olarak muhafazası gerekmektedir.

Etiketler: