ISO 9001 Personel Bilgi Formu

ISO 9001 Personel bilgi formu, işletmede çalışan personele ait özlük dosyalarında bulunması gereken personel bilgi formundan çok farklı değildir. Aradaki tek fark mevcut personel bilgi formlarının iso 9001 dokümanı olduğunu gösteren doküman, revizyon numarası ve yayın tarihi gibi bilgilere sahip olmayışıdır.

Mevcut personel bilgi formlarınızı iso 9001 form listesine ekleyip numaralandırarak kalite yönetim sistem dokümantasyonuna dahil edebilirsiniz.