ISO 9001 Nedir?

ISO 9001 Ne Demektir? Uluslararası standartların çoğu, "Uluslararası Standartizasyon Örgütü" baş harfleri olan "ISO" kısaltması ile başlamaktadır. ISO 9001 gibi tüm ISO ifadesiyle başlayan standartların ortak amacı; tüm dünyada çapında ticari olan ve olmayan tüm işletmelerin imalat ve ticaret anlamında gerekli kolay, esnek ve hızlı iletişimlerini sağlayarak büyümelerini teşvik etmeye yöneliktir.

Böylece ISO 9001 kalite yönetim sistemi gibi tüm standartları ortak iletişim dilini mümkün kılmışlardır. Burada dikkat edilirse dünyanın ülkeler arası ortak ticaret hacminin ISO kalite standartlarıyle eş zamanlı büyüme trendi izlediği görülecektir. Bu durumun bir başka neticesi de her boy ve türdeki işletmelerin de kolayca dünya ticaret hacmine dahil olabilmeleridir.

Böyle bir giriş tanımıyla birlikte ISO 9001 nedir sorusunu cevaplamak ve anlaşılır kılmakta da çok daha mümkün olmaktadır. ISO 9001 tüm dünyada en çok bilinen ve geliştirilmiş yönetim sistemi bütünüdür. Kendi işletmelerini dünya ile ortak yönetim mantığıyla yürütebilmek isteyen bir firmanın ISO 9001 sistemini uygulaması ve mantığını kavraması yeterli olacaktır. Böylelikle kalite yönetim sistemine gereği şekilde entegre olabilen işletmelerin olası kayıplardan kaçabilmesi de mümkün olmaktadır. ISO 9001 1987 yılıyla birlikte ilk olarak yayınlanan kalite standartıdır. Gövde veya çerçeve bir yönetim anlayışı sunan 9001 standartını meydana getiren kurallar daha çok nelerin yapılması gerektiğini gösterir niteliklere sahiptir.

Günümüzde ülkeler arası ticaret iyiden iyiye kolaylaşırken, aradaki sınırlar kalkmış, küçük büyük her boydaki firma rahatlıkla yutrdışına ürün ve hizmet satışı yapabilir konuma gelinmiştir. Bu gelişime ayak uydurarak işletmelere büyük faydalar sağlamakta olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin bu süreçte üslendiği rol tartışılmaz olmuştur. Bir yönüyle ülkeler arası ortak ticaret dili haline gelen ISO 9001, ilk olarak 1947' de kurulan ve hemen her kalite yönetim standartının başında kısaltılmış ISO ibaresini gördüğümüz "Uluslararası Standartlar Organizasyonu" tarafından 1987' de ilk defa yayınlanarak kullanıma sunulmuştur. Aradan geçen onca sene içerisinde toplam dört kez revizyona uğrayarak gelişen dünya şartlarına ayak uydurmakta gecikmemiştir.

ISO 9001 ne demektir, kalite yönetim sistemi ifadesinde aslında "Kaliteyi Yönetme" kısmı ISO 9001' in ne olduğunu açıklamaktadır. Dolayısıyla ISO 9001 kalite yönetim standartı dediğimizde, kalite yönetimi tanımıyla anlamıda içine katılmış tümceden söz etmiş oluruz.

Kaliteyi neden yönetmek gerekiyor? Aslında ISO 9001 standartının uygulnaıyor olduğu firmalarda anlık olarak kalite yönetim değil süreçsel olarak devinim içinde yer alan akıştan söz edilebilir. Bu şu demektir; siz müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere tedarikten müşteriye kadar olan her basamağı yeterince doğru ve akıcı biçimde organize ettiğinizde netice olarak kaliteyi de yönetiyor olursunuz.

ISO 9001 bir sonuçla neticelenmez. Süreklilik gerektiren uygulamalar bütünü de denilebilir bu açıdan ele alınırsa. Peki ISO 9001 içerisinde hangi modüler standartlarla kaliteyi yönetmektedir? Doküman bazında bakarak bu sisteme sahip olunduğunda neler olacağını aşağıda ifade edelim.

Prosedürler (Akış Şemaları): Prosedürler tüm standart yapılarının en temel uygulama metodudur. Kısa bir cümle ile açıklamak gerekirse, işletmenizde yer alan tüm alt işletmecikler ayrılarak bul, böl, yönet şeklinde açıklanabilecek doküman yöntemidir. Kök yapı itibariyle ele alırsak basit yapılı bir şirkette, satın alma, üretim, muhasebe, satış (pazarlama), üst yönetim kademeleri yer alır. Aslında bu kademelerin tamamı küçük firmacıklardır. Her biri bir girdiye sahiptir ve çıktı üretirler. ISO 9001 zorunlu prosedürlerini şimdilik bir kenara bırakırsak, muhasebe prosedürü, satın alma prosedürü, satış (Pazarlama) prosedürü, üst yönetim prosedürü gibi text halinde hazırlanmış akış şemalarını hazırlarken her bölümün detaylarına kadar faaliyetleri, sorumluluları, risk analizi, eğitimler, planlar her adımın nasıl yapıldığını anlattığımız dokümanlara prosedür adı verilmektedir. Prosedürlerin grafiksel anlatımına "Akış Şeması" denilmektedir.

Talimatlar: Alt prosedür parçacıklarıdır. Prosedürün daha dar kapsamlısı da denebilir. Örnek olarak depo talimatını ele alabiliriz. Üretime bağlı depolama birimi için ayrıca bir prosedür yazmak yerine tek sayfa olarak hazırlanacak depo kullanım talimatıyla birlikte bu doküman yeterli olacaktır. Ancak depolama sistemi çok büyük olan ve birden fazla çalışanı bulunan işletmelerin depo prosedürü yazmalarıda olasıdır.

Planlar: ISO 9001 ile her iş mutlaka planlı olmak zorundadır. Üretimler, bakım onarımlar, eğitimler, satın almalar her zaman önceden planlanmaktadır.

Listeler: Listeler ilgili ISO 9001 dokümanlarının listelendiği ve evrak numarasının verildiği listelerdir.

Formlar: Tüm işler yapılırken kullanılan günlük, haftalık veya aylık formlar bu başlık altında yer almaktadırlar.

178' den fazla ülkede 1.1 milyonun üzerinde verilmiş ISO 9001 kalite sertifikası bu rakamla dünyanın en çok takip edilen ve uygulanan standartıda olmuştur. Kısaca KYS olarakta tabir edilen "Kalite Yönetim Sistemi" ürün değil hizmet odaklı bir yapı üzerinde yükselmektedir. Bir işletmenin en çok ihtiyaç duyduğu sekiz evrensel yönetim ilkesini bulabileceği KYS standartı 2016 itibariyle hemen her firmanın vazgeçilmezleri arasında ki yerini çoktan almıştır. Kalite kültürü oluşturma ,ayrıntılı işletme takibi sağlanması, sistematik kararlı ve kaliteyi sürekli kılan yapısıyla ISO 9001 işletmelere çok sayıda yarar sağlamaktadır. Karşılıklı fayda sağlamak sistemin temel anlayışını meydana getirir. Bu çekirdek yapısıyla karşılıklı süreç yaklaşımının benimsenmesi ve tedarikçiden, tüketiciye sürekli etkileşimli ve iletişim kuran hatlarıyla mutlaka uygunlaması ve anlaşılması gereken bir sistemdir.

ISO 9001 Kalite yönetim sistemi nedir? ISO 9001 tutarlı müşterileri ve diğer paydaşları karşılamak için kuruluşunuzun yönetimine sağduyulu bir yaklaşım sağlamak ilkeler bir çerçeve ve kümesi sağlar. Bir müşteri odaklı organizasyon liderlik insan katılımı süreç yaklaşımı sağlamak yönetimine sistematik bir yaklaşım karar vermede somut bir yaklaşım karşılıklı yararlı tedarikçi ilişkileri devamlı gelişme "Standart NQA ayrıntılı bilgi ve bizim endüstri bilgisine kombinasyonu biz lider konumda pazar korumak için gerekli düşünün kalite iyileştirme kültürünü üretir budur."  ISO 9001 standart uygulanması faydaları açısından en değerlisi: "Müşteri memnuniyetidir."

ISO 9001:2015 versiyonuyla birlikte temel gövde yapısında ki en öenmli ve ciddi revizyonlarından birisini gerçekleştirmiştir. 2018 yılınan kadar tüm dünyada ISO 9001:2015' e geçişin tamamlanmış olacağı düşünülmektedir. ISO 9001: 2015 Ben bugüne kadar ben benim müşteri ve paydaşlara gösterecektir. Benim çevre yönetim sistemi ile kalite yönetim sistemini entegre ve bu süreci daha kolay hale getirmek için kullanmak istiyorum. Biz böylece bize iyi değer için para vererek bizim sertifika Eylül 2018 yılında tam üç yıl sürelidir ziyade istiyorum. . Sürekli müşteri ihtiyaçlarını karşılayan ürünler sunun. Daha düşük işletim maliyetleri. Süreçlerinin Sürekli iyileştirme ve elde edilen operasyonel verimlilik para kaydedildi anlamına gelir. Geliştirilmiş paydaş ilişkileri. Personel, müşterileri ve tedarikçileri ile organizasyonun algı geliştirin. Yasal uyumluluk. Nasıl yasal anlayın ve düzenleyici gereksinimleri organizasyon ve müşterilerine etkiler. Geliştirilmiş risk yönetimi.

Büyük tutarlılık ve ürün ve hizmetlerin izlenebilirlik sorunları önlemek ve düzeltmek için daha kolay olduğu anlamına gelir. Kanıtlanmış iş kimlik. Dünya çapında tanınan bir endüstri standardı karşı bağımsız yoklaması birimleri biliyor. Belgelendirme kapılarını açıyor böylece daha fazla iş kazanmak için yeteneği. Tedarik özellikleri genellikle kaynağına bir koşulu olarak sertifika gerektirir. ISO 9001 SERTİFİKA İÇİN ADIMLAR Kayıt için Başvuru Hızlı Alıntı çevrimiçi veya ISO 9001 Alıntı İstek Formu ya doldurarak yapılır. Bu yüzden doğru değerlendirmenin kapsamını tanımlamak kuruluşunuz hakkında bilgi sağlar. Bu Başlangıç ​​Sertifikası Denetim (aşağıda açıklanmıştır) oluşturan iki zorunlu ziyaretler oluşur. ISO 9001 Değerlendirme tarafından üstlenilmiştir. Eğer kalite yönetim sistemi üç ay en az tamamen ameliyat olmuş ve iç denetimler tam bir döngüye konu olmuştur göstermek gerekir lütfen unutmayın. ISO 9001 Sertifikası tarafından verilen ve yıllık denetimlerinin bir program ve üç yıllık yeniden belgelendirme denetim yoluyla korunur. Denetim aşamalarında daha fazla bilgi için buraya tıklayınız .

Bunlar size etkin bir kalite yönetim sistemini uygulamak denetim ve yönetmek için becerileri vermek. Boşluk Analizi - Biz ISO 9001 sertifikası elde edecek bir kalite yönetim sisteminin uygulanması için olası iş yükü ve zaman ölçeği belirlemeye yardımcı olmak için bir boşluk analizi üstlenebilir. Sen uygulama planı ya da bir danışman brifing için kullanabilirsiniz. Öncelikle bizim indirmek için emin olun 2015 Gap Analizi: ISO 9001 başlamak için. Danışmanlık - Biz danışmanlık yok ama gelen saygın danışman seçim yardımcı olabilir. Size kazanıyor ve sertifikasyon sürdürmenin maliyetleri açık bir göstergesi vereceğiz. Bir tamamlayabilirsiniz hızlı alıntı çevrimiçi ya da tam tamamlamak , ISO 9001 istek formunu ve satış ekibine doğrudan e-mail gönderebilirsiniz.

Dünyanın en çok bilinen ve sahip olunan standardı ISO 9001, dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir boyutta sektörlerde kullanılabilecek temel bir kalite yönetim sistemidir. ISO 9001 (ya da diğer kalite / yönetim standartları) kayıt iş etkin bir kalite yönetim sistemini uygulamaya koydu dair objektif kanıt sağlar ve uygulanabilir standart tüm ihtiyaçlara cevap olduğunu gösterir. Harici, tarafsız uzman (Sertifikasyon Kuruluşu) bir şirket standardına uygun olup olmadığını belirlemek için bir yerinde denetim yapar. Onlar uygun olarak bulunmuşlarsa yani firma bu denetimden geçebilirse şirket adresini,faaliyetlerini, kapsamını gösteren belgelendirme kurumları tarafından imzalanmış sertifika verilecektir. ISO 9001 standardının en son revizyonu Eylül 2015 yılında piyasaya sürülmüştür. ISO 9001:2015 revizyonu ISO 9001 küresel olarak tüm ülkelerde aynı anda yayınlanmıştır. 1.1 milyon sertifikayla birlikte en tanınmış standartlarından biridir. Yeni revizyonla birlikte standartı uygulayan kuruluşlara, kendi yönetim süreçlerini düzene verimliliğini korumak ve verimliliği artırmak amacıyla yardım ve fayda sağlayacak değişimler getirilmiştir.

ISO 9001: 2015 3 yıl sonra, ISO 9001 revizyonu şimdi aşağıdaki amaçlarla yayınlandı: müşterilerine ihtiyaçlarını karşılamak  amacıyla ISO 9001 sahibi kuruluşların yeteneğini geliştirmek için değiştirildi. Yeni 2015 revizyonu geçişi için öngörülen 3 yıllık süre sonuna kadar mevcut belgeler geçerli olacak ve ara denetim tarihleri gelen firmalarda zamanı geldiğinde gerekli yenilemeler yerine getirilecektir. Bu üç yıllık bir geçiş dönemi süresince mevcut ISO 9001 geçiş süresi sonuna kadar, 2008 standartları hala geçerli kalacaktır hala kabul edilmeye devam edecektir ve mevcut denetleme tetkik süreçleri de devam edecektir.

ISO 9001: 2015 kuruluşun kalite yönetim sistemi istenen sonuçları elde sağlamak için üst yönetimden liderliğin önemini vurgulamaktadır. Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi öncelik olmuştur ve yönetim organizasyon boyunca risk bazlı bir düşünme kültürü oluşturmalıdır. Şimdi ne yapabiliriz? Standardın bir kopyasını edinmek ve önemli değişikliklere erken hazırlanmak amacıyla iso.org sitesinden yeni standart satın alınabilir. Bu şekilde firmanızın etkinliği üzerinde bir etkiye sahip tüm taraflar için uygun eğitim ve farkındalık için bir planı şimdiden düşünebilirsiniz.

http://adlbelge.com/iso-9001-belgesi-almak-iso-9001-nasil-alinir