ISO 9001 2015 Zorunlu Doküman ve Kayıtları Nelerdir?

ISO 9001:2015 revizyonuyla birlikte zorunlu doküman ve kayıt listeside değişti. ISO 9001:2015 standardı gereğince yeni revizyonla birlikte istenen zorunlu kayıtlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ISO 9001:2015 Zorunlu Dokümanları Nelerdir?

 • ISO 9001:2015 Kalite yönetim sisteminin firmadaki kapsamını açıklayan dokümanlar (Madde 4.3),
 • ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi PROSESlerinin yürütlmesini destekleyen, açıklayan, açıkça gösteren dokümante edilmiş bilgi (Madde 4.4),
 • ISO 9001:2015 Firmaya ait kalite politikası (Madde 5.2),
 • ISO 9001:2015 Firmaya ait kalite hedefleri dokümanı (Madde 6.2),
 • ISO 9001:2015 Kalite yönetim sisteminin etkin biçimde uygulanabilmesi için gereken dokümante edilmiş bilgi (Madde 7.5).

ISO 9001:2015 zorunlu doküman ve kayıtları

ISO 9001:2015 Zorunlu Kayıtları Nelerdir?

 • ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi proseslerinin planlandığı şekilde uygukandığını gösteren ve kayıt altına alacak dokümante edilmiş bilgi (Madde 4.4),
 • ISO 9001:2015 İzleme ve ölçme cihazlarının periyodik bakım onarım ve kalibrasyon kayıtları (Madde 7.1.5.1),
 • ISO 9001:2015 İzleme ve ölçme cihazlarının kalibrasyonunda kullanılan temel standard veya standartlar (Madde 7.1.5.2),
 • ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi gereği ürünve hizmet gerçekleştirmesi için gereken personel ve firma yetkinlik kayıtları (Madde 7.2),
 • ISO 9001:2015 Ürün ve hizmet gerçekleştirme şartlarını gözden geçirme kayıtları (Madde 8.2.3),
 • ISO 9001:2015 Ürün ve hizmet gerçekleştirmede oluşabilecek yeni şartlara ait kayıtlar (Madde 8.2.3),
 • ISO 9001:2015 Tasarım ve geliştirme ihtiyaçlarının karşılandığını gösterir kayıtlar (Madde 8.3.2),
 • ISO 9001:2015 Tasarım ve geliştirme girdilerini gösteren kayıtlar (Madde 8.3.3),
 • ISO 9001:2015 Tasarım ve geliştirme kayıtlarının kontrol edildiğini gösteren kayıtlar (Madde 8.3.4),
 • ISO 9001:2015 Tasarım ve geliştirme çıktılarının kayıtları (Madde 8.3.5),
 • ISO 9001:2015 Gözden geçirmeler, ve bunun neticesinde gerekli görülen değişikliklerin onaylandığına dair kayıtlar, gerekli faaliyetlerin uygulanmasınıda içerek şekilde tasarım ve geliştirmeye ilişkin değişikliklere ait kayıtlar (Madde 8.3.6),
 • ISO 9001:2015 Tedarikçi değerlendirme seçme performans kotrolü (denetim kayıtları) periyodik yeniden değerlendirme ve tüm tedarikçi faaliyetlerinin takibinin yapıldığını gösteren kalite kayıtları (Madde 8.4.1),
 • ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi gereğince gerekli ürün ve hizmet izlenebilirlik kayıtları (Madde 8.5.2),
 • ISO 9001:2015 Uygun olmayan ürün ve hizmet takip kontrol kayıtları (Madde 8.5.3),
 • ISO 9001:2015 Ürün veya hizmet gerçekleştirme süreçlerinde oluşabilecek değişik ve revizyonlara ait kayıtlar (Madde 8.5.6),
 • ISO 9001:2015 Üretim ve hizmetlerin müşterilere sevk teslim edilmesinden önce yapılacak kalite kontrol ve uygunluk kayıtları kalite kontrol check listleri (Madde 8.6),
 • ISO 9001:2015 İşletmede verilen tüm onay ve kararların kim tarafından ne zaman nasıl ve hangi delillere dayanılarak uygulandığını gösteren kişilerin belirlenmesini sağlayacak izleme kayıtları (Madde 8.7),
 • ISO 9001:2015 Kalite yönetim sisteminin performansının izlenmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin kayıtlar (Madde 9.1.1),
 • ISO 9001:2015 İç tetkik (denetim) planları, uygulama kayıtları ve rapor kayıtları (Madde 9.2.2),
 • ISO 9001:2015 YGG "yönetim gözden geçirme" kayıtları (Madde 9.3.3),
 • ISO 9001:2015 Uygunsuzluk takip ve proses yapısıyla birlikte uygunsuzlukların izlenebilir olmasını sağlayan kayıtlar (Madde 10.2.2),
 • ISO 9001:2015 Düzeltici faaliyet kayıtları ve sonuçlandırılmış düzeltici faaliyet kayıtları (Madde 10.2.2).