ISO 22000 Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü Word

DÖF yani Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler tüm kalite standardlarında olduğu gibi ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi yapısında da ayrıcalıklı bir yere sahiptir. İşletmenin farkında olma süreçlerine en iyi şekil veren doküman sisteminin D.Ö.F. olduğunu söylemek yanlış olmaz. DÖF formları ne işe yarar? Gıda yönetim sistemine sahip firmalar içerisinde oluşan ve oluşması muhtemel aksaklaıkların tekrarlanmaması, önlenmesi, engellenmesi adına bir takım çalışmalar yapılması gerektirği muhakkaktır. İşte Düzeltici Önleyici Faaliyetlere ait doküman yapısı size bunu sağlar.

Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formları:

  • Düzeltici ve önleyici faaliyet prosedürü,
  • Düzeltici ve önleyici faaliyet oluşturma formu,
  • Düzeltici ve önleyici faaliyetler listesi,

Olumsuz ve istenmeyen bir olay - durum karşısında bir DÖF formu açılarak işlem başlatılır. Standard bir DÖF formunda 4 bölüm yer alır. Bunlardan ilki sorunun ve kaynağının net olarak yazıldığı ilk bölümdür. İkinci bölüme çözüm önerileri yazılır ve ilgili birim yetkilisine aktarılır. İlgili bölüm yetkilisi sorunun çözümü için yapılacak çalışmayı açıklar ve döf dokümanının son bölümünde hangi faaliyetin nasıl uygulandığı özet olarak açıklanır.