ISO 18001 Örnek Acil Durum Planı

Örnek PDF Dokümanı (Türkçe): 

Acil durum planının amacı, acil durumlarda yönetimin süratli ve doğru karar almasını sağlayacak verilerin toplanması çalışma planının oluşturulması, can ve mal koruma önlemlerinin alınması, hasar tespit, acil müdahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesidir.

Deprem, heyelan, su baskını, sel, yıldırım düşmesi, yangın, sabotaj, terör, doğal afet veya başka nedenlerle ortaya çıkan hasarlar ve bunlar neticesi ortaya çıkan kimyasal madde kaçağı (tüp gaz vs.), çevre aynı alanda bulunan ………kurum adı……….. ‘ n de oluşacak bu ve benzeri olayların kurumumuza etkilerine acil durum denilmektedir.

Acil durum planları http://adlbelge.com/ohsas-18001-belgesi dokümantasyonunda önemli yere sahiptirler.