İs Yeri Ortam Ölçümleri ISG

İşyeri Ortam (Ses, Gürültü, Işık, Toz Ve Partikül) Ölçümleri. İşyeri ortam ölçümleri, çalışanların sağlığını tehdit eden etkenlerin kontrolünü sağlamak amaçlı gerçekleştirilen ölçümlerdir. Sanayi kuruluşlarında, üretimden kaynaklanan gaz, buhar, gürültü, toz, titreşim, el-kol-vücut titreşimi, iç ortam (VOC), termal konfor ve ağır metal ölçümleri olarak sıralayabileceğimiz ölçümlerdir. Tüm sanayi sektörlerini yakından ilgilendiren bir konudur ve üretimden kaynaklı ortaya çıkan ve işçi sağlığını ve iş güvenliğini tehdit eden unsurların kontrol altında tutulmasını amaçlar. İş Sağlığı Ölçümleri, düzenli periyodik kontroller yapılarak kayıt altında tutulması ve izlenmesi gereken bir iştir. Rutin kontrollerin analiz raporu değerlendirmelerinden çıkan sonuçlara göre yükselen ve alçalan değerlere müdahalelerde bulunarak olası kaza ve yaralanmalar, rahatsızlanmalar ve meslek hastalıkları önlenebilir.

İlgili mevzuat ve yönetmeliklerin son birkaç yıldır yürürlüğe girdiği ve çokça ihmal edilmiş olan bir konudur. Sanayi kuruluşları için getirmiş olduğu yükümlülükler ile birlikte iş ve işçi sağlığını olumsuz yönde etkileyen çok önemli bir tehdit unsuru olması sebebiyle de işverenlerce önemsenen bir konu haline gelmiştir. Rahatsızlanmalar ve meslek hastalıklarına karşı üzerinde durulmaya başlanmış ve ölçümler sayesinde tehdit unsuru olmaktan çıkarılarak etkileri kontrol altına alınmıştır. Sınai sektörler için gereklilik arz eden konu, insan sağlığını doğrudan ilgilendirdiği için ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği başlığı altında incelenmektedir.

İlgili Mevzuat: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721
İşyeri ortam ölçümleri

Ölçüm Adı:

Ortam Gürültüsü Maruziyet Ölçümü,

Dozimetrik Gürültü Maruziyet Ölçümü

Gürültü Haritası Çıkartılması

İlgili Mevzuat: Tozla Mücadele Yönetmeliği

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 05.11.2013/28812

Ölçüm Adı:

Ortam Tozu Maruziyet Ölçümü

Dozimetrik Toz Maruziyet Ölçümü

İlgili Mevzuat: Çalışanların Titreşim İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743

Ölçüm Adı:

El-Kol Titreşim Maruziyet Ölçümü

Tüm Vücut Titreşim Maruziyet Ölçümü

İlgili Mevzuat: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve

Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:12.08.2013/28733

Ölçüm Adı:

Gaz ve Buhar Maruziyet Ölçümü

İlgili Mevzuat: *İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 17.07.2013/28710

* İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013 Sayısı:28628 İş Yeri Ortam Ölçümleri İSG

Ölçüm Adı:

Aydınlatma Ölçümü – Gündüz

Aydınlatma Ölçümü – Gece

Termal Konfor Ölçümü - (sıcaklık, nem, hava akım hızı)

İş Yeri Ortam Ölçümleri İSG Çalışma Ortamında Yapılan Ölçümler İş Yeri Ortam Ölçümleri İSG

Ortam Toz Ölçümü
Solunabilir Toplam Toz Ölçümü
Ortam Gürültü Ölçümü
Ortam Titreşim Ölçümü
Ortam Kimyasal Ölçümü
Ortam Aydınlatma Ölçümü
Termal Konfor Ölçümü
Ortam VOC Ölçümleri
Benzen Ölçümü
Ksilen Ölçümü
Formaldehit Ölçümü
Toluen Ölçümü
Amonyak Ölçümü (NH2)
Hidrojen Sülfür Ölçümü (H2S)
Azotoksitler Ölçümü (NOx)
Oksijen Ölçümü (O2)
Karbonmonoksit Ölçümü (CO)
Kükürtdioksit Ölçümü (SO2)
Sülfirikasit Ölçümü (H2SO4)

Etiketler: