İş Sağlığı Ve Güvenliğine Sosyolojik Bakış

Hızla artan nüfus ve liberal ekonominin küresel boyuttaki gelişim süreci, hızlı sanayileşmeyi beraberinde getirirken, insani değerleri hiçe sayan önceki yüzyılın bir kısım kapitallerine karşı koyan işçi sınıfı örgütlenmelerinin anlaşma yoluyla bertaraf edilebilmesini sağlayan mevzuatlarında ortaya çıkış süreçlerini genişletti. Konunun ahlaki sonuçlarına ve sosyal sorunlarına dikkat çekildi. Hükümetlerin ilgili yasalarıyla entegre bir mevzuata sahip olması gereksinimi doğdu ve İş Sağlığı jargonuna yeni bir bakış açısı kazandırmak ve işçi-patron ilişkilerinin soft ortamlar kazanması amaçlanarak ISO 18001 düzenlendi. İşçi sınıfı örgütlenmeleri (özellikle de sendikalar), OHSAS 18001 Belgeli kuruluş ile belgesi olmayan kuruluş tercihlerini de bu seçilime dayalı olarak yapabiliyordu.Sosyal Açıdan OHSAS 18001

Tüketiciler de bu konuda bilinçlenip şirketlerden sosyal sorumluluk isteyince, şirketler için OHSAS 18001 artık kaçınılmazdı. Çünkü tüketici ahlaki ve sosyal sorumluluk bilinci olan üreticiler istiyordu. İnsan sağlığının hiçe sayıldığı ya da yeterince önemsenmediği bir dünya da yaşamayı kimse istemezdi. Bu tüketiciler de sonuçta işçi sınıfından insanlar ya da onların yakınları olan insanlardı ve olmasalardı bile hiç biri insan sağlığının ve yaşamının hiçe sayıldığı bir kuruluş tarafından üretilmiş ürün ya da hizmeti kullanmak ya da tüketmek istemiyorlardı. Bu, bu gün bile geçerliliği olan ve herkesçe benimsenen yaygın bir toplumsal ve sosyal sorumluluk bilincidir.

Hal böyle olunca şirketlerce kaçınılmazlığı olan OHSAS 18001 belgesi elbette yaygınlaşacaktı. Çünkü işçi sınıfı örgütlenmeleri ile anlaşma yoluna gitmenin bir başka yoluydu. İşçi sınıfı örgütlenmeleri bu konu da geri adım atmıyor ve halk desteğini de arkasına alarak hükümetlere yeni mevzuatlar hazırlattırıyor ve ileri de şirketlerin aleyhinde gelişecek adımların atılmasına sebep oluyordu. Bununla birlikte, iş sağlığı ve güvenliği konusunda olumlu adımlar atan şirketler de takdir görüyor ve kamuoyunca benimseniyordu.
Şirket prestiji elbette ki önemliydi. Artıları yoksa eğer kapitalde yoktu ve gereklilik işte buradan doğdu. Bundan böyle işçi-patron arasındaki denge, farklı bir platformda ve sosyal diyalog çerçevesinde kurulacaktı. Hükümetlerin de bu kapsamda hazırladıkları mevzuatlarla birlikte iş sağlığı bugün yasalarla desteklenirken OHSAS 18001 ise bu mevzuatların üzerinde bir bakış açısı kazanmış ve yaygınlaşmıştır. Bugün işçi sınıfı örgütlenmelerince de en çok kabul gören mevzuat OHSAS 18001 belgesi olmuştur.

Yaşanan bu gelişmelerle birlikte işçiler için sosyal güvencenin, sigorta primlerinin düzenli olarak ve iyi bir oran üzerinden ödenmesinin yetersiz olduğu, iş güvenliklerinin sağlanarak olası risklerin ortadan kaldırılmasıyla asıl güvenliğin sağlanabileceği de anlaşılmıştır. Sigorta primlerinin ödenmesi, iş sağlığı ve güvenliği için yeterli değildir. Çok daha fazlası gerekir. Bunların sonucunda OHSAS 18001 belgesi bir gereklilik olarak algılanmaya başlanmıştır. Artık iş sağlığı ve güvenliği konusu doğru olarak telaffuz edilir olmuştur. İyileştirme çalıştırmaları devam etmektedir. Daha fazla bilgi için iso 18001 sayfamıza bakınız.

Sanayi kuruluşlarının iş kazaları ile ilgili çalışmaları devam ede dursun, bir yandan da ofis çalışanlarının maruz kaldığı psiko-sosyal sorunlar da ortadadır ve iş sağlığı ve güvenliği bu konuları da kapsamaktadır. Ofis çalışanları için risk faktörleri, mobbing (psikolojik şiddet),stres, ergonomik sorunlar, taciz, ayrıştırma ve benzeri problemlerdir. İlgili pek çok mevzuat hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur. Bunlarla ilgili olarak da OHSAS 18001 sisteminin yardımcı ve destek çözümler geliştirmesi beklenmektedir.

Etiketler: