Helal Sertifikası

Helal gıda sertifikası alacak ve almış olan firmaların uygulayabileceği helal gıda yönetim sistemi dokümanlarını "Helal Sertifikası" yazılı linkten indirebilirsiniz.

Ayrıca .zip uzantılı dosya içerisinde Malezya Helal Gıda standartı da yer almaktadır.

helal sertifikası indirme linki

Helal SertifikasıIHI ALLIANCE NEDİR?

IHI Alliance, Malezya ve Suudi Arabistan ülkelerinin önderliğinde kurulan ve tüm dünyada bulunan İslam ülkelerinin katılımıyla desteklenen "Malezya Helal Sertifikası" olarak bilinen helal sertifikalarını veren organizasyonun kısa adıdır.

JAKIM Nedir?

Malezya hükümetine bağlı din işlerini yürüten devlet kurumudur. Ülkemizdeki "Diyanet İşleri Başkanlığı" benzeri bir göreve sahiptir. JAKIM tarafından verilen helal sertifikaları daha çok Malezya ile sınırlı yöresel helal sertfikasıdır.

Bugün her iki helal sertifikasıda tüm dünyada kabul görmekle birlikte, uluslar arası akredite kabul edilen ve Malezya helal sertifikası olarak ifade edilen helal sertifikası IHI Alliance tarafından verilmekte olan sertifikalardır.


Helal gıda sertifikası alabilmenin en birincil kuralı bu belgeyi almak için gerekli şartların gıda firmasında uygulanmasına dayalıdır. Helal üretim ve hizmet şartları sağlanmışsa bu durumda tarafsız helal belgelendirme kuruluşunun denetimiyle helal sertifikası almak mümkün olmaktadır. Diğer durumlardaysa işletme içinde tüm aşamalar tekrar elde geçirilmeli ve kriterlere uygun seviyelere getirilmelidir. Bu amaçla gıda ham madde temininde sertifikası olan, analizleri bulunan tedarikçileri tercih etmek öncelikli gereksinimler arasındadır. Kendi ürünlerinize helal gıda analizlerini yaptırmak sertifika alım sürecini hızlandıracak ve güvenilir kılacaktır.

Helal Ne Demektir?

Helal gıda sertifikası ile ilgili sorularınızın tamamına güvenilir cevaplar almak için lütfen helal gıda hakkındaki bu sayfamızı dikkatlice okuyunuz. Helal önemli bir belgelendirme olup kesin şartları olan bir sertifikadır. Bu şartların uygun biçimde yerine getirilmesiyle helal sertifikasını edinebilirsiniz. Böylece müşterilerinizin saygısını kazanırken onlara da hak ettikleri güveni sağlayarak marka değerinizi üst seviyelere taşıyabilir ve daha kurumsal yapı kazanmış olursunuz. Ancak öncelikle helal sertifikası talep eden firmaların helal kriterlerine uygunlukları kontrol edilmelidir.

Arapça terim olarak helal kelimesinin anlamı İslam dininin kurallarına uygun olan karşıt olmayan, dinen yasaklanmamış olanları tanımlar. Dini açıdan yapılması, yenilip içilmesi yapılması tüketilmesi serbest bırakılan şeyler helal demektir. Helal olmayan şeyler haramdır demek doğru olmaz. Haram olmayan şeylerin de helal olması kesin olmaz. Allah-ü Teala (CC) ve Allah Rasulü Hz. Muhammed (SAV)’in bir şeyin helal olduğunu belirtmesi veya yapılmasında İslami açıdan günah bulunmadığını belirtmesi ayet ve hadisler yoluyla olup o fiilin veya şeyin helal olduğunu işaret ediyor olması, o fiil veya şeyin yasaklandığına dair bir delil bulunmaması da helâl olduğunu gösterebillir.

Burada delillerin alimlerce yorumlanması ve ortak bir kanaate varması gerekir ki bu nedenle 4 ayrı mezhep hasıl olmuştur. Helal olan davranışların, gıdaların ne yapılmasında yenilmesinde sevap ne de yapılmamasında günah olmaz. Haramda ise yapılmasında günah hasıl olurken, sakınılmasındaysa sevap bulunmaktadır. Herhangi bir gıdanın helal oluşu izinli olduğu manasına işaret ettiğinden helal olan davranış mübahtır, caizdir yani yapılabilir demektir. İşte bu nedenlerle helal kelimesinin anlamı yerine mübah ve caiz kavramları da kullanılagelmektedir.

Sertifika demek gönüllü olarak alınan evrak demektir. Helal sertifikası özel şirketlerin veya derneklerin vermekte olduğu dokümanlardan oluşmaktadır. Helal belgesi denildiğindeyse Malezya kökenli kamu destekli yasal belge olarak kabul edilmektedir.

Helal akreditasyonu henüz bulunmadığından helal şartları İslam dünyasında ortak maddeler ile bağlanmamıştır. Bu durum doğal olarak doğal olan ve olmayan her türlü helal gıda sertifikası verilmesine neden olmaktadır. Helal sertifikası gerçekte tıpkı kalite yönetim sistemlerinde olduğu gibi bir takım standartlara bağlanmalı ve gıda işletmesinde helal prosedürü ve talimatları dokümante edilmelidir.

Ancak bu helal dokümanlarının nasıl hazırlanacağına yönelik bir standart hali hazırda yoktur. Çünkü helal sertifikalandırma için öncelikle devletin yetkili gıda inceleme kurumlarının sonrasında ise mutlaka dini kurumların onayı gerekmektedir.

Helal Gıda Nedir?

Helalin arapça HALAL kelimesinden türemiş bir kelime olduğunu yukarıda belirtmiştik. İslami toplumlarda çoğunlukla helal ve haram kavramları mahiyeti çok geniş olduğu halde çoğınlukla GIDA anlamında kullanılmaktadır. Helal haram denildiğinde akıllara gıda gelirken gıda denildiğinde akla helal olup olmadığı gelmemektedir.

Bu mecburiyet ve 7 milyara yaklaşan insan nüfusu giderek sanayiye kayan iş gücü ve istihdamın aktif tarım alanlarının yok olmasına neden olması ve sanayinin de çiftçi olmaya başlaması ve amacın geçimi sağlamaktan daha çok para kazanmaya doğru akışı bugün helal gıda kavramının daha fazla sorgulanmasına neden olmaktadır.

Üstteki madde ile ilintili olarak dünyada 2 milyarı geçtiği tahmin edilen Müslüman nüfusunun ticari büyüklüğü helal gıda pazarına giren sanayicilerin de iştahını kabartmaktadır. Tüm bu nedenler bir araya toplandığında helal gıda sertifikası sayfasında uzun uzun bahsettiğimiz sertifika alımı konusunda fazlaca ayrı görüşe neden olmaktadır. Helal İslam Fıkıh ilmiyle açıklanan Arapça’ dan Türkçeye alınmış bir kelimedir. Meşru ve izin verilmiş manaları taşımaktadır. Zıddıysa Haram ifadesidir. Helal İslam inancında yasaklanmamış durum, davranış ve işleri açıklamakta sıkça kullanılmaktadır. Dinin kural ve yasalarına aykırı olmayan ters düşmeyen demektir.

Helal gıda tüm bu ifadelerin izin verilen gıdalar için kullanılmasıdır. İslami manada izin verilmiş, sağlığa zararı olmayan, gerçek anlamda doğal, organik zararsız metotlarla üretilen İslam fıkhına uygun gıda gruplarına helal gıdalar denir. Helal gıda uluslararası bağlamda üzerinde henüz uzlaşılamamış bir tabir olduğundan çok sayıda helal olup olmadığı belirsiz görülen, hakkında net ifadeler bulunmayan gıda söz konusudur. Bu durum işi içinden çıkılamaz durumlara getirebilmektedir. Bir gıda ürünü hakkında Hadis ve Ayetlerle belirtilen net bir yasaklanma yoksa bu durumda ulemanın görüşlerine itibar edilmektedir. Ancak burada da İslam Alimlerinin farklı görüşleri çelişebilmektedir.

Ülkemizde ve Dünyada helal gıda talebi artıyor olduğu halde aşırı veya çok zararlı kimyasalların kullanımı azalmamaktadır. Üretimi ve fiyatları ucuz olan gıda katkıları fiyat rekabeti nedeniyle bolca kullanıldığından insan sağlığını dolaylı veya doğrudan etkileyebilen gıdalar züerinde uzlaşım elde edilememektedir. GDO’ lu ürünlerin artması, hibrit genetiği değiştirilmiş organizmaların çoğalması, tohumsuz üretimin hatta sadece su kullanılarak üretimi giderek tırmanan günümüz şartlarında az sayıda işletme helal dairesinde kalabilmektedir.

Helal Sertifikası Nedir?

Helal gıda belgesi helal üretim şartlarına (hijyen, kesim, üretim, sunum, depolama, nakliye, satış, satış sonrası) uyarak üretim veya satış yapan tüm gıda kozmetik, temizlik, kimya ve İslami hizmet sunan firmalara verilmekte olan gıda ve hizmet belgesidır. Dünyada ilk helal gıda belgesine ait standartı ve helal akreditasyon yapısını geliştiren ve tüm islam ülkeleri ve müslümanların yaşamakta olduğu ülkelerde kabul gören, dolayısıyla helal belgesini veren ilk ülke Malezyadır. Malezyadan akredite helal gıda sertifikası vermekte olan Adl Belge gibi özel kuruluşlar dışında, TSE tarafından da (Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulunca Onaylı) helal gıda belgesi verilmektedir. Müslüman toplumların giderek benimsediği helal belgesi farklı sektörlere de etki ederek ciddi bir helal gıda pazarı oluşmasına neden olmuştur.

Helâl gıda belgesinin ne olduğunu ve gereklerini doğru anlayabilmek için öncelikle HELAL kavramı kısaca nedir ne demektir ve hangi anlamlara gelir izâh edilmesi gerekmektedir. Öncesinde dilerseniz Örnek Helal Sertifikası için linkte yer alan pdf dosyasına göz atabilirsiniz.

Helâl kelimesi Arap dilinden Türkçeye geçmiş bir ifade olarak anlamı kısa net anlaşılır ifadeyle; İslam dini kurallarına aykırı olmayan, İslami açıdan yasak edilmemiş şeylerin tümüdür. Dini açıdan yapılması veya yenip içilmesi yasaklanmamış, serbest bırakılan, izin verilmiş olan şeyler, haram değil helal demektir. Allâh-u Teala ve Rasulü'nün (S.A.V.) herhangi bir şeyin helal olduğunu hadislerinde ve Kur'an Ayetleriyle, işlenmesinde günah olmadığını bildirmesi, o fiilin helâl olduğunu göstermekte olması gibi, o fiil, davranış veya şeyin yasaklandığına dair bir delil bulunmaması da helâl olduğunu gösterir.

Helâl olarak serbestlik verilen herşeyin ne yapılmasında sevab vardır, ne de yapılmamasında günah vardır. Haram da ise yapılmasında günah vardır, kaçınılması ve uzak durulmasındaysa sevab bulunmaktadır. Bu açıklamanın helâl olanlar zaten yapılması gereken doğruları kapsayacağından, haramlardan kaçınarak helâl yaşamın tercihi sevap kazandırmaktadır.

Herhangi bir şeyin helâl olması demek yapılabilir olduğu anlamına geldiğinden, bu eylem mübahtır, caizdir anlamına gelir. Bu sebeple helâl kelimesi yerine İslam lüteratürün de mübah ve caiz sözcükleri de sıkça kullanılmaktadır. Bu caiz mi diye sorulduğunda alında bu helâl mi diye sorulmuş olunmaktadır.

Yukarıda açıklanan HELAL kavramının manası genel kapsayıcı tanım olarak açıklanmıştır. İslami hayatın her anı ve noktası helâl olanları tercih etmek ve haram olanlardan kaçınmak (ihlas ve takva) arasında yaşandığından helâl gıda alt bir kavramdır. Bu tanımdan yola çıkarak denilebilir ki, gıdaların tüketimi, kullanımı, dağıtımı, üretimi, satış ve pazarlama yol ve yöntemleri, ambalajlanması, içerikler, hijyenik olup olmadıkları türünden tüm konular HELAL GIDA dairesi içerisinde yer almaktadır.

Helâl Gıda; bir gıdanın üretiminden içeriğine tüm açılardan İslami manada uygun, izin verilmiş ve dolayısıyla müslümanların tüketmesin de hiç bir sakınca olmayan, içerisinde haram bulaşmış olmayan GIDA ve gıda ile ilgili herşey demektir. Yenilip içilmesinde sakınca, şüphe olmayan, mübah ve caiz sayılan gıda ürünlerine helâl gıdalar denilir.

Helal Sertifikasını Kimler Alabilir?

 • Gıda üretimi, (Restoran, Lokanta, Mutfak, Catering vb.),

 • Gıda satışı, (Depolama, Dağıtım, Sıcak Satış vb.)

 • Gıda ambalaj malzemeleri türü ürünleri imal eden ve satışını veya ithalatını yapan tüm firmalar,

 • Hazır gıda üreticileri,

 • Mezbahaneler,

 • Gıda Nakliyecileri,

 • Dondurma üreticileri,

 • Gıda ile temas eden tüm ürünler, (çatal, kaşık, bıçak, plastik tabak, eldiven, saklama kapları vb.)

 • Et ve et ürünleri üreten firmalar, helal gıda alabilmektedir.

Tüm helal belgeleri, Helal belgesi yazılı olarak verilir ancak belgenin KAPSAM kısmında hangi ürün ve hizmetlerin helal belgelendirme kapsamında olduğu açıkça belirtilmektedir. Firmanıza helal gıda belgesi almak için gereken şartları tetkik etmek üzere hazırlanan helal gıda soru listesini inceleyebilirsiniz.

Helal Sertifikası Veren Firmalar

Helal gıda belgesi (sertifikası) yiyecekleri tanımlamak, açıklamak, göstermek ve işaret etmek amacıyla verilen belgelere helal gıda belgeleri adı verilir. Helal damgalı gıda ürünlerini gösterir belgelendirme işlemidir. Helal Arapça İslami bir terimdir. Kökünü Arap dilinden alan Halal kelimesi Türkçe’ de de aynı kelime ile yer almaktadır. Haram olmayan müslümanların güvenerek tüketebileceği tüm gıda ürünlerine ve hizmetlere helal gıda belgeli ürünler ve hizmetler denilmektedir. Helal gıda belgelendirmesi daha çok ticari işletmeler tarafından ürün ve hizmetlerinin helal olduğunu göstermek (ispatlamak) amacıyla alınmaktadır.

Gıda imal eden kurumlar için helal gıda önemli bir konudur. Helal gıda belgesi almak için helali haramı bilmek ve inanmak ve topluma saygı duymak gerekir. Helal gıda, müslüman gıda tüketicilerinin hassasiyetleri doğrultusunda inançlarına uygun islami gıda şartlarının yerine getirilmesiyle oluşan sonuçtur. Siz gıda girdilerini islami inanca uygun olarak ekler üretim ve diğer tüm gıda süreçlerini buna göre planlar ve bu plana sadık kalarak yerine getirseniz sağlıklı islami açıdan gayet uygun gıda çıktısı elde etmiş olursunuz. Helal belgesi alınması zorunlu bir belge midir? Kesinlikle alınması zorunlu yani yasal olarak mecburi bir sertifika değildir. Bu kısa izahattan sonra helal belgelendirme standardını ilk geliştiren Malezya akreditasyonu hakkında küçük bir bilgilendirme yapmak gerekir.

İlk olarak Malezya devlet kurumlarınca tarafından verilmeye başlanan müslüman tüketicilerin islami anlamda uygun yiyecek içecek yemek gibi gıda taleplerini karşılamaya yönelik geliştirilen bir uygulamadır. Helal girdi olmadan helal gıda sonucu elde edilemez. Helal gıda üretimi İslami esaslara dayanan süreçler toplamının neticesinde ortaya çıkan bir neticedir. Çağımızın en hayati mevzusu gıda dolayısiyle insan sağlığının korunmasıdır. Buna değer vermeyen işletmeleri tüketicilerin marka değerleri listesinden silinip gitmeleri kaçınılmaz bir sonuçtur. Malezya SMIIC helal sertifika standardıyla birlikte ilk olarak İslam alemine helal gıda belgelendirme kavramını kazandıran ülkedir. Bu ilk adımı atan olma özelliğiyle beraber, Malezya devletinin sahip olduğu helal standardı olan TS OIC/SMIIC 1: 2011 sayesinde akredite olarak kabul görmüştür. Ancak bu standard tam olarak tüm dünya da ortak helal standardı olma özelliğine henüz ulaşamamıştır.

Helal gıda belgesi veren İstanbul firmaları arasında "Adl Belge Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri" kuruluşuna tüm sayfalarımızda bulunan hızlı iletişim formu aracılığıyla ulaşabilir ve helal gıda ile ilgili tüm merak ettiğiniz soruların cevaplarını ücretsiz olarak alabilirsiniz. Helal gıda ile ilgili aramalar helal gıda nedir helal gıda alan firmalar helal gıda nasıl alınır helal gıda belgeli markaları helal gıda belglerini alan firmalar 2012 helal gıda alan firmaların listesi helal gıda belgesine sahip gıda ürünleri.

Bunun dışında yılda bir yada bir kaç kez habersiz ücretli gıda denetimleri gerçekleştirilebilir. Helal belgesi veren firmalar ve avantajlı koşullar hakkında detaylı bilgi için 0541 678 36 19 veya 0216 390 22 32 numaraları telefonlardan bize ulaşabilir ya da info@adlbelge.com e-posta adresini kullanarak talep istek ve helal sertifikası için fiyat teklifi isteyebilirsiniz. Gıda üretici toptancısı olan gıda ile temas edecek ambalajlarıın imalatını yapan tüm kuruluşlar helal gıda belgelerini alabilirler. Helal gıda belgesi verebilen az sayıdaki kuruluşlar arasında bulunan adlbelge danışmanlık hizmetlerimiz size yardımcı olacaktır.

Helal Sertifikası Nasıl Alınır?

Helal gıda belgesi nasıl alınır? Temel yapı olarak helal gıda belgesi gıda ve gıda ile temasa sahip tüm ürün gruplarını üreten ve satan firmaların alabileceği bir belgedir. Helal gıda belgesi almak için en önemli basamak işletmenin yaptığı işin, verdiği hizmetin, ham maddelerinin helal gıda belgesine uygun olması yani ispatlanabilirlik şartına haiz olmasıdır. Helal gıda belgelendirme denildiğinde ilk akla gelen ürünlerin genellikle et ve et mamülleri olması tesadüfi değildir. Zira sucuk, salam, sosis gibi özellkle ısıl işlem gören gıda maddelerinin içeriklerinde çokca kullanılan renklendiriciler, aroma vericiler, kimyasal katkılar bu tür ürünlerin doğal ve helal belgeli olmasına engel teşkil edebilmekte ve bu durum neticesinde çoğu zaman helal gıda belgesi alma noktasında sıkıntılara sebep olabilmektedir. Zira bu belgenin temel yapısı, standardı, kuralları gereğince insan sağlığına zararlı olan ürünler bileşen olarak kullanılmamalıdır.

Helal Sertifikası Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 1. Öncelikle firma yetkilileri ile helal gıda nasıl alınır konusu hakkında bilgi verilmek üzere randevu alınır,

 2. Randevu tarihinde firma ön görüme yapıldıktan sonra üretim alanları, depolar ve genel firma durumu denetlenir ve gerekli olan alanların fotoğrafları çekilerek firma dosyasına eklenir.

 3. Firmanın tedarikçilerine ait helal gıda belgeleri toplanır,

 4. Analiz ve test raporları dosyaya eklenir,

 5. Helal gıda nasıl alınır şartlarını gösteren helal gıda taahhütnamesi firma yetkilisi ve üretim sorumlusu tarafından imzalanarak dosyaya eklenir,

 6. Gıda işletme sicil kayıt evrağı alınır,

 7. Belediye ruhsatının fotokopisi,

 8. Firmanın son resmi ünavını ve doğru adresine gösteren Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (limited şirketler için),

 9. İmza Sirküleri,

 10. Helal gıda sözleşmesi ve başvuru formu imzalanır,

 11. Vergi Levhası fotokopisi,

 12. Başvuruda bulunulan gıda ürünleri ve gıda içerik listesi,

 13. Gıda tedarik örnek faturaları fotokopileri,

 14. Varsa faaliyet kaydı

 15. Helal gıda için gerekli olan evraklardır.

Helal Sertifikası Kimlere Verilir?

Helal belgeleri ürünlere verilmektedir. Hizmet için verilmekte olan gıda helal belgeleri bulunuyor olsa da genel belgelendirme ürün odaklı verilmektedir. Örnekle açıklamak gerekirse gıda firması helal belgeli olduğunda bu belge onun hangi ürünlerine helal ibaresi verildiğini kapsam kısmında göstermektedir. Diğer belgelendirme yapılarında olduğu gibi helal belgelendirme işletmenin tüm ürünlerini kapsamayacaktır. Hangi ürüne belgelendirme başvurusu yapıldıysa helal belgesiyle o ürünleri kapsayacaktır. Buna özellikle başvuru aşamasında dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bugüne kadar gıda ön denetimini yaptığımız veya ön helal görüşmede bulunduğumuz tüm gıda işletmelerinde gördüğümüz “helal gıda alamayacağını düşünen gıda firmalarının” kendilerince bir araştırma yapmadan helal gıda belgeleri işine girişmedikleridir. Gerçekten bu belgeyi helal belgesi veren firmalar dan nasıl helal belgesi alınır öğrenmek isteyen bir işletme helal gıda şartlarını az çok bilmekte ve helal şartlarına, helal gıda analiz, denetim sonuçlarına göre eksiklerini giderme yolunu seçmektedirler.

Helal belgeye sahip olmak isteyen işletme sahiplerinin müslüman olması burada büyük avantaj sağlayarak denetçi üzerindeki ağırlığı paylaştırıyor. Çünkü en azından karşınızda bu konudaki duyarlılığın farkında birisi oluyor. Aksi durumlarda iş dönüp dolaşıp sadece nasıl helal gıda alırız’ a geliyor, doğrudan! AdlBelge olarak helal gıda belgesi nasıl alınır konusu hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızı cevaplamaktadır. Bugüne kadar uygun olan işletmelere helal gıda vermekle birlikte belge veremediğimiz çok sayıda firma bulunmaktadır.

Helal Sertifikası Almak İçin Şartlar

 1. Domuz ve domuzdan üretilmiş katkı ve gıda maddeleri kullanmıyor olmak,
 2. Kan ve kandan üretilmiş mamul ve yarı mamuller kullanmamak,
 3. Kanserojen, GDO’ lu insan sağlığına zararı ispatlanmış, çok sayıda ülke de kullanımı yasaklanmış malzemeleri üretim aşamalarında kullanmamak,
 4. Hijyenik üretim şartlarına tam olarak uymak,
 5. Gıda üretim yasal izinlerinin bulunuyor olması,
 6. Sözleşmeli gıda mühendisinin bulunması,
 7. Gerekli görülen hallerde yapılacak helal gıda analizlerinde sorun teşkil eden ürünler bulunmaması genel olarak ilk göze çarpacak şartlar olarak ele alınabilirler.

Helal Sertifikası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Bu oldukça haklı bir sorudur ancak kalite belgelerin de olduğu gibi bir sorgulama metodu bulunmamaktadır. Helal sertifikası veren kurumların sorgulanması için bir yöntem yoktur. Yapılası gereken ise belge veren bu firmalara yetki vermiş olan yurtdışı belgelendirme kurumlarının verdikleri helal gıda yetkilendirme yazısıdır. Bu yetki veya akreditasyon yazısını belge veren kurumlar dan talep edebilirsiniz. Yoksa helal numarasıyla ayrıca bir yurtdışı sorgusu yapılmamaktadır.

Kurumu sorguladınız. Peki helal belgelerinizi nereden sorgulayacaksınız? Sertifikanız üzerinde bulunan belge no kısmında yazılı olan ifadeyi belge üzerinde yer alan kurum websitesine ulaşarak interaktif menüsünden helal belge sorgulama ya da belge sorgulama menüsünü seçerek gerçekleştirebilirsiniz.

Bu firmaların bir çoğu Malezya akreditasyonlu bir kısmı ise kendi kurdukları helal dernek yapısıyla helal gıda veren kurumlar arasındadır. En uygun fiyatlarla helal gıda almak için aşağıda bulunan iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.

Helal gıda veren kurumların sayısı giderek artıyor. Kurum biraz daha geniş anlamlı. Dernek, organizasyon gibi özel olmayan şirketleri de kapsıyor. Mesela JAKIM Malezya’nın helal belgelendirme kuruluşlarının adı. IHI – ALLIANCE gibi kurumlarda mevcut. Helal gıda belgesi veren gıda firmaları bulunuyor ve ülkemizde de gayet başarılı çaışıyorlar.

Birde helal belgelendirme yetkisi bulunan kuruluşların gıda mühendisleri ve anlaşmalı çalıştıkları islami danışma kurulları bulunan firmalarda mevcut. Bir ürüne helal alabilmek için öncelikle ister Malezya ister başka helal belge veren kurumlar olsun bilmediği konularda kurula danışıyor. Kurul onay verirse gerekli çalışmalar başlatılıyor. Hayır derse işletmeye durum bildiriliyor.

Şartlar sağlandığında iş sadece Türkiye’ de helal gıda belgesi veren firmalara başvuruda bulunmak yeterli oluyor. Helal gıda almak zor değil önemli olan devam ettirmek gerekli plana uymak, saygı göstermek yeterli. Zor değil helal gıda belgelerinin fiyatları pahalı değil ama neye göre maliyeti düşük? Parasal olarak bakıldığında getirisi yüksek. Tamam bu gibi manevi konular hakkında işi ticarete döküyor olmak fayda çıkar amaçlı bakmak yanlış gibi dursa da kimse hayrına yapmıyor belgelendirme çalışmalarını.

Helal Sertifikasının Yararları Nelerdir?

Öncelikle pek tabiki insanlara yararlı bir hareket olacaktır, zira helal sertifikası gereği üreteceğiniz gıda ürünlerinin insan sağlığa zararlı olmaması, kanseri önleyici tedbirler içeriyor olması gibi çok sayıda artıyı işletme kazanacaktır. Tüketiciler üzerindeki güven duygusu artacaktır.

Tüketiciler ne yapacaklarını bilemediklerinde kendilerine yakın ve otoriter gördükleri diğer insanlara bakarak referans ararlar. Yani insanlar inandıkları bir konu hakkında başka herkeste güvendiği için güvenirler. Buna psikoloji dilinde sosyal kanıt adı verilmektedir. Siz helal sertifikasını aldığınızda güçlü bir toplumsal referans elde etmiş olursunuz. Bu müşterilerin sizi tercih etmesinde önemli bir rol oynar. İşin bu yönü ilk paragrafta vicdani yararları ve burada işletmenin ticari açıdan yararları olarak görülmelidir.

Çok doğal olarak yaptığınız işten helal kazanç elde etmek isteyeceksiniz. Helal gıda konusunda elde edeceğiniz helal sertifikası hem vicdani hemde toplumsal yönde sizi daha otoriter bir gıda işletmesi durumuna getirecektir. Ancak bunun için gerekli şartlara riayet etmek önemlidir. Ürününüzün gerçek anlamda helal ve sağlıklı gıdalar kategorsine girmesinin avantajları yalnızca müslüman tüketiciler üzerinde değil tüm tüketici kitlesi üzerinde şirket kalitesini artıracaktır.

Helal Sertifikası Hakkında Tüketiciler Ne Düşünüyor?

Tüketici yani müşterileriniz helal belgelerine güveniyor mu? Bu konuda yapılan bir anket çalışması toplumun büyük kısmının alışverişlerinde satın alma tercihlerini helal işareti taşıyan gıdaların etkilediğini söylüyorlar. Her doğal köy ürününün helal zannedilmesi, helal konusunun sadece yasak et ve içeceklerle dar görüşle ele alınması tüketicilerin en büyük yanılgısını oluşturuyor.

Tüketicilerin %79'u satın aldıkları ürünlerde işaretlere dikkat ettiklerini belirtirken %13'lük kısmı kararsızlık yaşıyor. Kararsızlıklarının nedeni ise verilen belgelere olan güvensizliklerinden kaynaklanıyor. Ankete katılanların %8'i ise hiç bir şekilde işaretlere bakmadıklarını ifade ediyorlar. Sağlıklı gıda tüketmek amacıyla helal işaretli ürünleri tercih eden tüketicilerde bulunuyor.

Sonuç gözüyle, helal logosu kullanımı hakkı verilerek yapıldığında müşterilerin büyük bölümü için satılan ürünleri cazip hale getiriyor. Tüketici güveni burada en değerli neden. Bu güveni kaybetmemek gerekiyor.

JAKIM Malezya hükümetine bağlı Türkiye' deki diyanet işleri başkanlığı muadili bir kamu kurumudur. Çeşitli uluslar arası düzeyde helal belgelendirme kuruluşlarından akredite olmak isteyenlere JAKIM onaylı helal sertifikası verme yetkisini bu kurum sağlamaktadır. Esasen JAKIM, IHI ALLIANCE organizasyonuna oranla...
Dini inanç insan davranışına yön veren önemli faktörlerden birisidir. İnsanların birçoğu yaşamlarını dini inançlarına uygun bir şekilde sürdürme çabası içerisindedirler. İnsanlar, aile yaşantılarında, diğer insanlarla ilişkilerinde ve alışverişlerinde dini inançlarının da etkisinde kalarak hareket etmektedirler. Her...
SMIIC, Üye Devletler arasında metroloji, laboratuvar testleri ve standardizasyon faaliyetlerinde yeknesaklığı sağlamayı ve standardizasyon, metroloji ve akreditasyon kapsamında ĠĠT Üye Ülkelerine teknik desteğin yanı sıra mesleki eğitim vermeyi deamaçlamak üzere İİT Üye Devletleri tarafından kurulmuştur.
ABD’de GDO’lu gıdalara sahip ürünlerin üstünde bir QR kod yer alacak. Bu QR kodla ulaşılan sayfalarda ise GDO’lu gıdalarda kullanılan tüm içerikler ve gıdanın içindeki maddeler yer alacak. Örneğin gıda içindeki mısır, soya fasulyesi, şeker gibi ham madelerin içeriğiyle de ilgili bilgi...
Gıda ambalajları akıllanacak. Kendi kendini ısıtan ve soğutabilen gıda ambalajları, takip edilbilen akıllı gıda etiketleri, nefes alabilen gıda streç film projeleri TÜBİTAK tarafından desteklenecek. Tüketicilerin bilinçlenmesiyle uzun raf ömrüne sahip olduğu kadar, kaliteli ve güvenli olduğuda ispatlanabilen gıda...
Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte çikolata, tatlı ve şekerleme ürünlerinin satışı hızlanırken uzmanlar ucuz çikolata, şeker ve tatlılar konusunda tüketicileri uyardı. Maliyeti düşürmek ve yüksek kar elde edebilmek için bayram öncesi üretilen şekerli ürünlere karşı dikkatli olunması gerekli. Bayram...
2016 dünya küresel gıda güven endeksi neticelerine göre Türkiye "Gıda Kalite Güvenliği" 113 ülke arasında 45. sırada yer aldı. Bilim firması DuPont tarafından desteklenen ve Economist Intelligence Unit tarafından geliştirilen 2016 Küresel Gıda Güvenliği İndeksi’nin bu yılki neticeleri 9 Haziran tarihinde duyuruldu...
İstanbul Bostancı da faaliyet gösteren meşhur Dondurmacı Yaşar Usta geçtiğimiz hafta yapılan kalite denetimleri başarıyla geçerek ISO 9001 ve ISO 22000 belgelerini almaya hak kazandı. Dondurmacı Yaşar Usta yıllardır sadece hizmet verdiği Bostancı da değil tüm İstanbul da haklı bir müşteri memnuniyeti yakalamayı...
Malezya'da 5 ay önce kurulan "ilk İslami havayolları şirketi olan Rayani Havayolları'nın uçuşları durduruldu. Ekonomik krize giren Rayani Havayolları, Malezya Havacılık Otoritesi kurallarını aşamadı. Malezya'nın ilk İslami havayolu şirketi Rayani Havayolları uçuşları, Malezya havacılık otoritesi tarafından durduruldu...
ADANA Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi kapsamında gerçekleştirilen bir projeyle doğal gıda renklendiricisi üretildi. Proje danışmanı Prof. Dr. Oya Işık, yaptığı açıklamada, projenin Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ege İhracatçı Birliklerinin düzenlediği "4. Uluslararası Gıda Ar-Ge...
Muş Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerini arttırdı. Market müdürleri ve market sahiplerinden bilgi alan Çolakoğlu ve heyeti, tüm stantları gezerek ürünlerin ambalaj, satışa sunuş...
Almanya'dan İsviçre'ye yasadışı yollardan 730 kilogram eti arabasıyla İsviçre'ye sokmak isteyen ve ismi polis tarafından gizli tutulan bir Türk, Basel gümrük polisince yakalandı. 4 KAT DAHA PAHALI İsviçre'de ikamet eden ve İsviçre'deki fiyatı Almanya ve Fransa'ya nazaran dört kat daha pahalı olan eti İsviçre'ye...
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir kooperatife ait 170 büyükbaş hayvandan 82'sinin şarbon nedeniyle telef olduğu bildirildi. Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde Türkiye'nin bir zamanlar kabusu olan şarbona rastlandı. 170 büyükbaş hayvandan 82'sinin şarbon nedeniyle telef oldu. 82 HAYVAN TELEF OLDU Dursunbey...
Kısaca "GDO" yani Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, daha fazla ürün elde etmek ve bu ürünleri zararlıların yemesini engellemek amacıyla genetik düzeyde mutasyona uğratılmış ürün ve ürün tohumlarını kapsıyor. Fransa'da biliminsanlarının iki yıl boyunca genetiği değiştirilmiş GDO' lu mısırlarla beslenen...
ABD' li gıda denetim ve analiz şirketi Clear Labs tarafından yapılan bir araştırmaya göre; Amerikada ki bazı Fast Food ürünlerin de fare ve insan DNA' sı görüldüğü bildirildi. ABD merkezli gıda denetim firması Clear Labs tarafından yapılan son araştırmalar da insan DNA' sının ürünlere üretim sürecinde büyük...
Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü HASAN Çebi;  174 Alo Gıda ihbar ve şikayet hattına bildirilen şikayetlerin ya da diğer kanallardan İlçe Tarım Müdürlüğüne iletilen şikayetlerin en hızlı şekilde değerlendirilerek anında denetlendiğini belirten Hasan Çebi ayrıca 2016 yılının ilk 4 ayında Manisa' da...
Gıda üretim yerleri için gıda güvenliğini kökten değiştirmeyi hedefleyen önemli bir gıda güvenliği girişimi, 6 gıda firmasının katılımıyla İrlanda’da hayata geçirildi. Gıda Ortamları için Dizilim Birliği (Sequencing Alliance for Food Environments, SAFE) projesi, Gelecek Nesil Dizilim (NGS) adını verdiği...
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen helal gıda testi ile herkes evinin mutfağında 10 liralık helal gıda test kitiyle 5 dakika içerisinde etini kontrol edebilecek. Projesinin yürütücüsü Dr. Mediha Esra Yayla, testlerin 10 liraya satın alınarak evde uygulanabileceğini, küçük bir et parçasıyla...
Helal turizm İslami gereklere uygun hizmet ve sunum yapan turizm firmalarıyla yapılan alternatif tatil seçeneklerine denir. Bununla birlikte helal turizm ailece tatil yapmak isteyenleri de portföyüne dahil etmiştir. Bugün İslami oteller arasında herhangi birine giriş veya rezervasyon yapılırken müslüman olup...
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın; “Çalışan başına tarımsal üretimi artırmalıyız. Tarımsal ihracatta Dünyada 26’ıncı sıradayız. Tarımsal üretim ile tarımsal ihracat arasında doğru orantı yok. Aslında iyi bir planlamayla Avrupa birincisi, Dünya yedincisi rahatlıkla olabiliriz. Un ve makarna ihracatında Dünya...
Ankara Halk Ekmek Fabrikası Konferans Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada başarılı çalışmalarının ödüllerini almaya devam ettiklerini belirten Genel Müdür Ali İlkbahar, "Biz her zaman en güzelini yapmaya çalıştık ve çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımız aynı gayreti gösteriyor. Bugün gerek Ankara'da, gerekse...
Kanatlı hayvanların helal olarak kabul edilmesi için kesilirken her biri için ayrı ayrı besmele çekilmesi gerekli Anadolu Gençlik Derneği Samsun Şubesi, Öğretmenevi'nde düzenlenen "Helal Gıda Helal Kazanç" seminerinde konuşan Gıda Mühendisi Abdussamet Boyu; "Biz bu topraklarda böyle gördük, helalinden kazanırız...
(TSE) Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Yazar: "Helal gıda belgelendirmesi bizim için önem arz eden hususlardan bir tanesi. Bu gerçekten de tüm İslam dünyasının kendi içerisinde önemsediği bir belgedir." TSE Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Yazar, "Helal gıda belgelendirmesi bizim için önem arz eden hususlardan...
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ‘Kırmızı Kabuklu Antep Fıstığı” standardını 24 Mart 2016 tarihinde yapılan Teknik Kurul toplantısında kabul etti.  Kırmızı kabuklu Antep fıstığı için TSE standardı "TS 13693" numarası ile yürürlüğe girdi. Türkiye’nin üretim ve ihracatı açısından vazgeçilmez ürünlerinden olan...
Hergün kahvaltıda tüketilen bir miktar Zerdeçal hafızayı güçlendiriyor. Kansere karşıda koruyucu özellikleri araştırılan Zerdeçalı'ın hafızayıda güçlendirdiği tespit edildi. Kaynak
Hamburger tüketimi yüksek kalorisi ve özellikle birim ağırlık kalori oranının yükseliğiyle vücudumuzda farklı etkilere neden olabiliyor. Tatlı isteğini artırmasından, kan şekerindeki oynamalara kadar normal dışı aktivitelere neden olabiliyor.  
Almanya da ırkçı bir grup helal gıda sertifikalı etlerin satışa sunulduğu reyonlara domuz etinden mamul ürünleri yerleştirip kameraya almaya ve sonrasında kendi sosyal paylaşım hesaplarından yayınlamaya başladılar. Kendi gruplarına halalchallenge adını veren grup ırkçı söylemlerini içeren yazılı notlarıda eylemlerin...
Et kesim yerleri helal sertifikası konusunda en çok üzerinde durulan gıda işletmelerinden biridir. Doğal olarak bunun nedeni şer'i hususlar üzerinde en dikkat çekici olanının tüm Dünya da domuz eti üretiminin yüksek miktarda oluşu ve ithal edilen hayvansal kökenli katkılarla istenmeyen temasların oluşmasının...
İslamda herhangi bir şekilde açıkça yasaklanmamış yenilip içilmesinde tüketiminde sağlık açısından problem bulunmayan, genetiği ve kaynağı ile değiştirilip oynanmamış yiyecek ve içecek maddeleri helal yiyecekler olarak isimlendirilir. Şüpheli gıdalar kategorisine giren her seferinde ve farklı izahatlar yapılan...
Ciddi gıda zehirlenmelerinin birincil nedeni salmonella isimli bir bakteri grubudur. Dünyada salmonella bakterisinden en çok etkilenen ülke 10 binde 7 kişi ortalamayla Avustralyadır. Bu sonuçla Avustralya salmonella kaynaklı gıda zehirlenmelerinde tüm dünyada başı çekmektedir. Tabi bu sadece gıda zehirlenme...
Sandıklı Belediye Düğün Salonunda düzenlenen ve Diyanet Din İşleri Yüksek Kurul Üyesi Rıfat Oral'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa Kaymakam Faik Arıcan, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Muhittin Bilgiç, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Gezergün, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık, İl Genel Meclisi üyeleri ile çok...
Teksas Anderson Üniversitesi Kanser Merkezi uzmanlarından Dr. Stephanie Melkonian şok açıklamalarda bulundu: "Beyaz ekmek ve pirinç akciğer kanseri riskini % 49 artırıyor" Türk halkının vazgeçilmez gıdası ekmeğin akciğer kanseri yaptığı iddia edildi. Şok edici iddianın sahibi Teksas Anderson Üniversitesi Kanser...
Aydın’da ihbar üzerine bir bağ evine yapılan baskında, kaçak domuz avcıları suç üstü yakalandı. Ekipler, kavurmalık şekilde hazırlanmış 3 kasa domuz eti ve poşetleme makinesi bulurken, zanlılar hakkında işlem yapıldı. Aydın'da kaçak avcıların kirli işlerini av koruma ekibi ortaya çıkardı. Orman ve Su İşleri...
Özellikle Rusya 'dan her yıl düzenli ülkemize gelen turist sayısının hızla azalıyor olması, İslam ülkelerinden gelen arap turistlerin sayılarının artması ve son yıllarda helal otel hizmeti vermekte olan İslami otellere olan rezervasyon talebindeki artış nedeniyle helal turizm sektörünün hızlı büyümesi kaçınılmaz...
Helal otel sertifikası turizm sektöründe faaliyet göstermekte olan; Otel, Hotel, Motel, Pansiyon, Tatil Köyü, Tur Şirketleri gibi konaklama, yiyecek ve içecek hizmetleri, aktivite, spor, etkinlik, gezi, eğlence imkanı sunan ve "İslami Otel" veya halkın adlandırdığı biçimiyle Tesettür Otel konseptinde faaliyet gösteren...
Helal sertifikası sahibi ürünlerin yüzde 100 garanti helal gıda olması tam olarak kesin değildir. İlgili belgelendirme kuruluşu tarafından izleniyor ve takip ediliyor demektir. Takip edilmediği veya helal konusunda ciddiye alınmadan davranıldığı durumlar oluşabilir. Bu nedenle helal sertifikalı ürünler imal etmekte...
Helal kelimesinin anlamı nedir? Helal kelimesinin kökü arapça bir kelime olup anlamı İslam dininin kurallarına uygun olan karşıt olmayan, dinen yasaklanmamış olan şeylere verilen sıfattır. Dini açıdan yapılması ya da yenilip içilmesinde herhangi bir engel ve yasak bulunmayan, yapılması tüketilmesi serbest bırakılan...
Helal gıda belge tartışması nedir? Helal gıda üzerinde tam olarak uzlaşılamayan ve neredeyse herkesin konu hakkında iyi yada kötü olumlu veua olumsuz görüş bildirdiği ama bir olamadığı narin konular arasında olduğundan sürekli tartışmalara neden olmaktadır. Helal gıdanın ölçüsü nedir? Temel ölçüt Kur’an ve Hadisler...
Helal belgeleriyle gıda kapsamında gereken hassaslığı müşterilerine gösteremeyen yada hizmeti veremeyecek olan işletmelere helal veremiyoruz. Bu helal hizmetine ayıracak vakti olmayan, ürettiği ürünlerin içerisinde ne olduğunu bilmeyen, farkında olmayan kuruluşlara, işletmenin içi temiz hijyenik sağlıklı gıda üretim...
Temizlik maddelerinde helal gıda belgelendirme çalışmalarını yapabilmek için özellikle gıda ve insan teması söz konusu ve helal belge alınacak ürünlerin 1 adet listesi ve bu ürünlerin içeriklerinde yer alan kimyasal maddelerin listesini info@adlbelge.com mail adresine göndermeniz durumunda ilgili içerikler kurulumuz...
Helal belgelerinin faydaları konusu uzun yıllardır ülkemizin gündeminde yer alıyor. Öncesinde çoğu kimse müslüman ülkede yaşadığımız varsayımından yola çıkarak yediğimiz içtiğimiz tüm yiyeceklerin helal olduğunu varsaymaktaydı. En azından kimse sorgulamıyordu. Daha düne kadar üzerinde hiç konuşulmayan bu belgelerin...
Helal gıda belgesiyle helal gıda yakın anlamlar taşıyor. Arasında fark bulunmamaktadır. Her gıda üreticisi belgesini kendi rızasıyla almaktadır. Yasal olarak böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu yüzden alınan helal işaretli (damgalı) evraka helal belgesi denilmektedir. Yasal açıdan mecburi olsaydı belge...
Helal gıda sertifikası veren firmalar yiyecekleri tanımlamak, açıklamak, göstermek ve işaret etmek amacıyla verilen belgelere helal gıda belgeleri adı verilir. Helal damgalı gıda ürünlerini gösterir belgelendirme işlemidir. Helal Arapça İslami bir terimdir. Kökünü Arap dilinden alan Halal kelimesi Türkçe’ de de aynı...
İzmir’ de Helal Gıda Belgesi Veren Firmalar Adl Belge helal gıda belgesi danışmanlık ve belgelendirme konularında İzmir bölgesine de hizmet vermektedir. Türkiye’ nin en kalabalık üçüncü şehri olan İzmir’ de son yıllarda artan gıda üretim firmalarıyla birlikte helal gıda sertifikasına olan talepte artış göstermektedir...
İzmir 'de polisin bir depoya yaptığı baskında piyasaya sürülmek üzere kesilen at mezbahanesi orta çıkarıldı. İzmir 'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kesilmiş 12 at eti ele geçirildi. Polis operasyonu ihbar üzerine gerçekleştirdi. Gece yapılan ihbarda yaşlı atların bir depoda kesildiği ihbarını alan...
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürlüğü görevini 1994 yılından beri sürdürmüş, halen "ŞİŞLİ KOLAN" Hastanesi Onkoloji Direktörlüğü'nü yürütmekte olan Prof.Dr. Erkan TOPUZ' : "Zerdeçalın üzerine baharat yok. Bütün baharatlar bizim için değerli. Özellikle Arnavut biberi, acı biber, zencefil, kimyon çok...
Takviye edici gıdalar ilaç demek değildir. İlaç olarak satışı mevzuata aykırı olmakla birlikte, tedavi atma amaçlı kullanımı değil normal beslenmeyi destekleme amaçlı kullanılmaktadırlar. Takviye edici gıda özelliğindeki ürünlerin; kilo verdirici, kilo aldırıcı, boy uzatıcı, cinsel performansı arttırıcı, sigara...
Türkiye’de de satılan Snickers çikolatarın içinden de plastik çıktığı iddia edildi. ABD 'li çikolata devi Mars şirketinden yapılan açıklamada toplanacak ürünlerin içinde Mars, Snickers çikolatalarının da bulunduğu açıklandı.  Mars, Almanya'da Mars ve Snickers ile Milky Way Minis'leri, plastik çıkmasının ardından...
Sanılanın aksine ülkemizde yetiştirel tavuklar (piliç eti) GDOlu değil, hızlı büyümesi için hormon veya ilaç kullanımı yapılmıyor. Ayrıca Antibiyotikler sadece olası bir hastalık durumunda koruma amaçlı olarak veteriner kontrolünde uygulanıyor. Etlik piliçlerin 42 günde büyümelerinin nedeni hormon ya da ilaç kullanımı...
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 29 Mayıs 2014 Tarihinde yayınlanan GDO (Genetiği değiştirilmiş organizma)' lu ürünler mevzuatında bulunan tereddütleri gidermek adına ypmış olduğu basın açıklaması haberimizde yer almaktadır. "Bakanlığımızın son çıkardığı yönetmelik, GDO'nun bulaşmasına yönelik...
Gıda ürünleri kara listesi açıklandı. Gıda Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen aralarında et, süt ürünleri ile içeriğinde ilaç etken maddesi tespit edilen takviye edici gıda, bitkisel yağ, bitkisel çay, baharat, çikolata ve kahvenin yer aldığı 57 ürünü paylaştı. Sakıncalı ürünler listesinde neler var?...
Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu ve İkinci Başkan Bilal Yıldırım, CMR Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni Sinan Coşkun’u Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube 6.Dönem Yönetim Kurulu Üyesi olması sebebiyle ofisinde ziyaret ederek tebrik ettiler. Abdussamed Boyu ve Bilal Yıldırım, Sinan Coşkun ile...
​Son dönemde görsel, yazılı ve internet mecralarında bahsi geçen "Sebze ve meyvelerin çamaşır suyu ile yıkanabileceğine" haber paylaşımları yayınlanmış olup, konuyla ilgili olarak   kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bakanlığı resmi web sitesinde halkın doğru...
2010 Yılında Türkiye' nin dünya helal üssü olma planları 45 İslam ülkesinden sadece 12' si imza verince yetersiz destek nedeniyle rafa kaldırılmıştı. Helal gıda pazarının liderleri Malezya ve Suudi Arabistan Türkiye' nin sunduğu ortak helal standardına karşı çıkmışlardı. Özellikle helal sertifikalandırma konusunda...
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bazı puding, et ürünleri, alkollü ve alkolsüz içkilerde aroma verici olarak kullanılan "p-Mentha-1,8-dien-7-al" katkı maddesinin gıdalarda kullanımını yasakladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Türk Gıda Kodeksi· Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda...
Gıda Güvenliğinin Sağlanması Genel gıda ve hijyen kuralları sadece iş yerlerinde değil her yerde aynıdır. Evlerde kendimiz için hazırlıyor olmanın verdiği motivasyon ile hareket ederken maalesef iş yerlerinde bu konuda bazı iş tanımları şartları ve kuralları ortaya koyarak gıda güvenliğini sağlamamız gerekmektedir....